background image

Naši lidé

V týmu máme významné pedagogické osobnosti českého školství. Naši spolupracující učitelé získávají ocenění v každém ročníku Global Teacher Prize, jsou mezi námi nositelé Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, člen Auly slávy Eduin nebo čestná členka SKAV. 

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Petr Šlemenda, Pomáháme školám k úspěchu

Petr Šlemenda

ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Profesní zkušenosti získával jako ředitel ZŠ v Příbrami, soukromé školy Open Gate a také jako pedagog na ZŠ a SŠ. 

Více

PhDr. Hana Košťálová

Hana Košťálová

programová ředitelka

Hana Košťálová je spoluautorkou projektu a projekt od jeho počátků odborně vede. 

Více

Pavla Šturmová

Pavla Šturmová

finanční manažerka

V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje od roku 2014 a má na starosti finanční a administrativní agendu.

Více

Mgr. Tereza Doulíková

Tereza Doulíková

asistentka

Tereza vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Geobiologie. Do projektu Pomáháme školám k úspěchu se zapojila v únoru 2021. Má na starosti koordinaci a pořádání vzdělávacích akcí. Ve volném čase ráda sportuje a vyráží na výlety do přírody. Její vášní je cestování a jejím druhým domovem je Chorvatsko.

Více

Lenka Menšíková

Lenka Menšíková

projektová manažerka

Vystudovala obor Finance na Mendelově univerzitě v Brně. S projektem se seznámila jako matka dětí navštěvujících základní školu připojenou do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Odlišný přístup k výuce a žákům ji zaujal natolik, že se rozhodla zapojit do projektu jako koordinátorka akcí v projektové škole v Třinci. Od roku 2021 se zaměřuje na komunikaci a metodickou podporu v rámci kanceláře Pomáháme školám k úspěch. Inspirována svými kolegy si doplnila pedagogické vzdělání a nyní je také učitelkou v připojené škole v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Byla u vzniku a organizuje Festival inspirace v přírodních vědách. Má ráda přírodní zahrady a život na venkově a žije se svou rodinou na malebném místě v podhůří Beskyd. Souzní se slovy Steva Jobse, že: „Pouze ten, kdo je natolik šílený, aby si myslel, že může měnit svět, ho opravdu mění.“

Více

Mgr. Terezie Vavroušková

Terezie Vavroušková

projektová manažerka (aktuálně na MD)

Vystudovala obor Sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia pracovala téměř tři roky v Člověku v tísni jako koordinátorka vzdělávacího programu Příběhy bezpráví.

Více

Odborné vedení projektu

Odborný tým

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

Hana Antonínová Hegerová

pedagogická konzultantka ZŠ Křížanská, Liberec

Vystudovala bohemistiku a pedagogiku-psychologii pro učitele na Filozofické fakultě UK v Praze, v rozšiřujícím studiu občanskou výchovu a základy společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2005 je certifikovanou lektorkou kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Více

Mgr. Jana Breníková

Jana Breníková

pedagogická konzultantka, ZŠ Staňkov a ZŠ Zdice

Patří do odborného týmu a je zapojena v týmu pisatelství. Je pedagogickou konzultantkou v lokalitě Zdice a Plzeň.

Více

Mgr. Kateřina Gaszková

Kateřina Gaszková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni.  Je certifikovanou učitelkou programu RWCT, tento program i lektoruje.

Více

PhDr. Ondřej Hausenblas

Ondřej Hausenblas

člen odborného týmu

Vystudoval FF UK Praha, obor učitelství češtiny a angličtiny. Prošel různými zaměstnáními: krátce v Ústavu pro jazyk český ČSAV, v Čs. Rozhlase, deset let jako redaktor starší české literatury v Čs. spisovateli, a při politickém uvolnění na konci 80. let přišel na FF UK, kde vyučoval budoucí učitele češtiny dalších deset let.

Více

Mgr. Bohuslava Jochová

Bohuslava Jochová

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Vystudovala učitelství přírodopisu a chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka přírodopisu a chemie na základních školách  na Českokrumlovsku.

Více

Mgr. Michala Kafková, Ph.D.

Michaela Kafková

pedagogická konzultantka

Vystudovala PřF UK Praha, obor zeměpis a biologie. Později pak doktorské studium na téže fakultě, obor obecné otázky geografie se zaměřením na možnosti oborového čtení ve výuce zeměpisu. Dva roky učila na Základní škole Legerova, Praha 2.

Více

Štěpánka Klumparová

Štěpánka Klumparová

člen odborného týmu

V projektu Pomáháme školám k úspěchu působí v odborném týmu a ve skupině věnující se prožitkovému čtenářství a pisatelství. Vystudovala český jazyka a německý jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 

Více

Mgr. Kateřina Kopicová

Kateřina Novotná

pedagogická konzultantka ZŠ Slatiňany

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství pro 1. stupeň, následně pak speciální pedagogiku (psycho- a somatopedie). Pracovala jako učitelka, ředitelka základní školy a školní inspektorka.

Více

Dagmar_Kopřivová

Dagmar Kopřivová

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Učitelka, kterou baví práce s dětmi i dospělými. Vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a stále pracuje na základní škole.

Více

Mgr. Hana Košuličová

Hana Košuličová

pedagogická konzultantka ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství čeština - dějepis. Od roku 1983 vyučuje své aprobaci na různých typech středních škol (střední odborné učiliště, střední odborná škola).

Více

Květuše Krüger

Květuše Krüger

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Kunratice

Více

Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

Jiřina Majerová (Stang)

členka odborného týmu

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací.

Více

Ing. Ivo Mikulášek

Ivo Mikulášek

člen odborného týmu

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, pedagogické minimum získal na pedagogické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Více

Mgr. Eva Mokrošová

Eva Mokrošová

pedagogická konzultantka ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika – zeměpis. 15 let působila na ZŠ Františka Palackého Hodslavice jako učitelka i zástupkyně ředitelky školy.

Více

Pavlína Rosická

Pavlína Rosická

člen odborného týmu

Více

Mgr. Kateřina Sobotková

Kateřina Sobotková

pedagogická konzultantka ZŠ Husova, Brno

Vystudovala jsem obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě UK.

Více

Mgr. Jana Štybnarová

Jana Štybnarová

pedagogická konzultantka 8. ZŠ Most

Více

Mgr. Bohumil Zmrzlík

Bohumil Zmrzlík

pedagogický konzultant ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Více

Pedagogičtí konzultanti

Mgr. Petr Albrecht

Petr Albrecht

člen odborného týmu

Více

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

Hana Antonínová Hegerová

pedagogická konzultantka ZŠ Křížanská, Liberec

Vystudovala bohemistiku a pedagogiku-psychologii pro učitele na Filozofické fakultě UK v Praze, v rozšiřujícím studiu občanskou výchovu a základy společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2005 je certifikovanou lektorkou kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Více

Vít Beran

Vít Beran

ředitel, ZŠ Kunratice

Ředitelem fakultní a pilotní projektové Základní školy Kunratice je od února 2007. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v Táborské ulici.

Více

Mgr. Emilie Bandová

Emílie Bandová

pedagogická konzultantka 8. ZŠ Most

Vystudovala  obor učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Více

Mgr. Lenka Beranová

Lenka Beranová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Kunratice, Praha

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během své praxe měla příležitost učit ve státním i soukromém školství. Podílela se na tvorbě školních vzdělávacích programů a stala se jejich koordinátorkou.

Více

Mgr. Jana Breníková

Jana Breníková

pedagogická konzultantka, ZŠ Staňkov a ZŠ Zdice

Patří do odborného týmu a je zapojena v týmu pisatelství. Je pedagogickou konzultantkou v lokalitě Zdice a Plzeň.

Více

Mgr. Veronika Dittrichová

Veronika Dittrichová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Vystudovala obor křesťanská výchova - český jazyk na Cyrilometodějské teologické fakultě a Pedagogické fakultě UP v Olomouci, na Filozofické fakultě téže univerzity obor česká filologie.

Více

Mgr. Blanka Drozdková

Blanka Drozdková

pedagogická konzultantka ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Více

Mgr. Zdeňka Dudová

Zdeňka Dudová

Pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Kunratice

Vystudovala pedagogickou fakultu v Praze. Pracuje jako učitelka na 1. stupni základní školy v Praze Kunraticích. Je certifikovaná učitelka RWCT a lektorka tohoto programu. Vede semináře o dílnách psaní.

Více

Mgr. Kateřina Gaszková

Kateřina Gaszková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni.  Je certifikovanou učitelkou programu RWCT, tento program i lektoruje.

Více

Mgr. Kateřina Glosová

Kateřina Glosová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Vystudovala učitelství pro 2.stupeň základních škol, obor český jazyk, výtvarná výchova a Pedagogiku a školský management na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, učitelka na 2.stupni ZŠ a posléze 20 let jako ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

Více

Mgr. Alena Horská

Alena Horská

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Dobronín

Více

Daniela_Hrnková

Daniela Hrnková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Horka n. Moravou

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, po deseti letech praxe také dvouletý diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze.

Více

Mgr. Monika Olšáková

Monika Chrobáková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity obory chemie a biologie pro ZŠ a SŠ. Pracuje na Základní škole Janovice, kde propojuje badatelskou výuku se čtenářstvím a environmentální výchovou a vzděláváním. 

Více

Mgr. Bohuslava Jochová

Bohuslava Jochová

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Vystudovala učitelství přírodopisu a chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka přírodopisu a chemie na základních školách  na Českokrumlovsku.

Více

Mgr. Kateřina Jonášová

Kateřina Jonášová

Pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov

Vystudovala učitelství německého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě v Plzni. Její učitelskou kariéru předcházelo koordinování projektů česko-německé spolupráce školských i mimoškolních zařízení, překlady, tlumočení a průvodcování, lektorování vzdělávacích programů s environmentální tématikou a výchova vlastních tří dětí.

Více

Mgr. Michala Kafková, Ph.D.

Michaela Kafková

pedagogická konzultantka

Vystudovala PřF UK Praha, obor zeměpis a biologie. Později pak doktorské studium na téže fakultě, obor obecné otázky geografie se zaměřením na možnosti oborového čtení ve výuce zeměpisu. Dva roky učila na Základní škole Legerova, Praha 2.

Více

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Gabriela Klečková

pedagogická konzultantka ZŠ Staňkov

Více

Mgr. Kateřina Kopicová

Kateřina Novotná

pedagogická konzultantka ZŠ Slatiňany

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství pro 1. stupeň, následně pak speciální pedagogiku (psycho- a somatopedie). Pracovala jako učitelka, ředitelka základní školy a školní inspektorka.

Více

Dagmar_Kopřivová

Dagmar Kopřivová

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Učitelka, kterou baví práce s dětmi i dospělými. Vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a stále pracuje na základní škole.

Více

Mgr. Hana Košuličová

Hana Košuličová

pedagogická konzultantka ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství čeština - dějepis. Od roku 1983 vyučuje své aprobaci na různých typech středních škol (střední odborné učiliště, střední odborná škola).

Více

Jaromír Kozák

Jaromír Kozák

pedagogický konzultant ZŠ Ostašov, Liberec

Vystudoval učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. S projektem Pomáháme školám k úspěchu je s dvouletou přestávkou spojen od školního roku 2012/13.

Více

Mgr. Martina Krupková

Martina Krupková

pedagogická konzultantka v ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se specializací na český jazyk na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci a učitelství dějepisu pro základní a středí školy na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Více

Mgr. Miroslav Kubíček

Miroslav Kubíček

člen odborného týmu

Vystudoval obor Mezinárodní rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogické vzdělání si doplnil na Ostravské Univerzitě. Od roku 2009 pracuje v ZŠ Horka nad Moravou, nejdříve jako učitel anglického jazyka a zeměpisu, od 2018 jako zástupce ředitelky školy.

Více

Mgr. Veronika Lehović

Veronika Lehović

pedagogická konzultantka ZŠ Zdice

Vystudovala učitelství český a anglický jazyk pro 2. stupeň základní školy na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Pracuje jako učitelka českého a anglického jazyka na Základní škole ve Zdicích, kde ji oslovil program Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Více

Mgr. Pavlína Loňková

Pavlína Loňková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Brno, Husova

Učitelství pro 1. stupeň vystudovala na PdF Ostravské univerzity. Učila na malotřídce i na velké základní škole, od roku 2019 je členkou týmu laboratorní základní školy Labyrinth v Brně, kde působí jako učitelka, interní mentorka a metodik pro 1. stupeň.

Více

Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

Jiřina Majerová (Stang)

členka odborného týmu

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací.

Více

Mgr. Kateřina Matoušová

Kateřina Matoušová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Kunratice, Praha

Více

Mgr. Dagmar Mikulášková

Dagmar Mikulášková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Dobronín

Vystudovala učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již od počátků své pedagogicé praxe se věnovala dětem s problémy s učením ( SPU, sluchové postižení, děti ze znevýhodněného prostředí). 

Více

Mgr. Eva Mokrošová

Eva Mokrošová

pedagogická konzultantka ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika – zeměpis. 15 let působila na ZŠ Františka Palackého Hodslavice jako učitelka i zástupkyně ředitelky školy.

Více

Jakub Neubauer

Jakub Neubauer

pedagogický konzultant

Vystudoval mezifakultní kombinaci oborů Učitelství geografie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Historie na Filozofické fakultě.

Více

Mgr. Tomáš Otisk

Tomáš Otisk

pedagogická konzultant ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Tomáš Otisk vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor matematika a výtvarná výchova. Hned po skončení studia začal učit na ZŠ a MŠ Koperníkova v Třinci, od roku 2010 se zapojil do projektů rozvíjejících čtenářskou gramotnost.

Více

Mgr. Viktorie Petřivá

Viktorie Petřivá

pedagogická konzultantka v ZŠ a MŠ Dobronín

Po ukončení studia na pedagogické fakultě, obor učitelství pro I. stupeň, nastoupila do praxe na Základní škole v Dobroníně. Od počátku razila cestu učení, které bude přitažlivé pro žáky.

Více

Pokorná Jindřiška

Jindřiška Pokorná

pedagogická konzultantka, Základní škola Frymburk

Pedagogická konzultantka v lokalitě Český Krumlov, zaměřuje se na čtenářské dílny a oborové čtenářství.

Více

Mgr. Michaela Růžičková

Michaela Růžičková

pedagogická konzultantka ZŠ Zdice

Vystudovala učitelství historie a hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Šest let pracovala jako učitelka dějepisu, českého jazyka a hudební výchovy na Základní škole ve Zdicích, kde vedla kroužek „mladých historiků“.

Více

Pavlína Rosická

Pavlína Rosická

člen odborného týmu

Více

Mgr. Kateřina Sládková

Kateřina Sládková

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství pro 1. stupeň. Je certifikovaná učitelka a lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, vede dlouhodobé kurzy RWCT, semináře k prožitkovému i oborovému čtenářství.

Více

Mgr. Kateřina Sobotková

Kateřina Sobotková

pedagogická konzultantka ZŠ Husova, Brno

Vystudovala jsem obor učitelství: český jazyk a literatura – pedagogika na Pedagogické fakultě UK.

Více

Mgr. Miroslava Škardová

Miroslava Škardová

pedagogická konzultantka ZŠ Staňkov

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika. V současné době působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu jako pedagogická konzultantka a členka pracovní skupiny zaměřené na čtenářství a pisatelství.

Více

Mgr. Miloš Šlapal

Miloš Šlapal

člen odborného týmu

Více

Mgr. Jana Štybnarová

Jana Štybnarová

pedagogická konzultantka 8. ZŠ Most

Více

Mgr. Klára Voldhonsová

Klára Voldhonsová

Pedagogická konzultantka 8. ZŠ Most

Vystudovala obor český jazyk a dějepis pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své první zkušenosti získala na Základní škole Olešská Praha 10, kde mimo jiné vyučovala češtinu jako cizí jazyk v projektu OPPA.

Více

Mgr. Bc. Roman Ziegler

Roman Ziegler

ředitel, 8. ZŠ Most

Vystudoval učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jako učitel dějepisu, českého jazyka a literatury na základní škole V Litvínově.

Více

Mgr. Bohumil Zmrzlík

Bohumil Zmrzlík

pedagogický konzultant ZŠ Fr. kardinála Tomáška, Studénka

Více