background image

Naši lidé

V týmu máme významné pedagogické osobnosti českého školství. Naši spolupracující učitelé získávají ocenění v každém ročníku Global Teacher Prize, jsou mezi námi nositelé Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, člen Auly slávy Eduin nebo čestná členka SKAV. 

Odborné vedení projektu

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

Hana Košťálová je spoluautorkou projektu a projekt od jeho počátků odborně vede. 

Více

člen odborného vedení

Petr Albrecht

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Zdice

V projektu pracuje od léta 2013 jako pedagogický konzultant na školách a jako člen odborného týmu.

Více

člen odborného vedení

Miroslav Kubíček

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Horka nad Moravou

V projektu se věnuje zejména responzivní výuce (formativnímu hodnocení), pisatelství a podpoře lídrů. Od září 2020 pracuje také jako pedagogický konzultant v ZŠ Horka nad Moravou.

Více

Šárka Miková, členka odborného vedení

Šárka Miková

členka odborného vedení

Jako členka lektorského týmu projektu se podílí na výběru nových projektových škol a realizaci vzdělávacích akcí. 

Více

členka odborného týmu

Jana Stejskalová

členka odborného vedení, pedagogická konzultantka lokality Vysočina

V projektu je členkou odborného týmu, týmu oborového čtenářství a pedagogickou konzultantkou v lokalitě Slatiňany.

Více

Miloš Šlapal, člen odborného vedení

Miloš Šlapal

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Studénka

V projektu Pomáháme školám k úspěchu je členem odborného vedení projektu, pracuje v týmech, které se věnují prožitkovému čtenářství a pisatelství, působí také jako pedagogický konzultant v lokalitě Studénka.

Více

členka odborného týmu

Jana Štybnarová

členka odborného vedení, pedagogická konzultantka lokality Most

V projektu pracovala jako pedagogická konzultantka v ZŠ Zdice, kde pečovala o rozvoj 37 pedagogů této školy. Od roku 2017 je pedagogickou konzultantkou v 8. ZŠ Most.

Více

Odborný tým

členka odborného týmu

Hana Antonínová Hegerová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Liberec

V projektu pracuje od srpna 2015 jako pedagogická konzultantka pro projektovou ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci.

Více

člen odborného vedení

Vít Beran

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Kunratice

V projektu působí dlouhodobě, v první fázi projektu jako člen expertní rady.

Více

pedagogická konzultantka Staňkov

Jana Breníková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Zdice a Plzeňsko

V projektu je členkou odborného týmu a zároveň pracuje v týmu pisatelství.

Více

členka odborného týmu Pomáháme školám k úspěchu

Eva Břečková

členka odborného týmu

Jako učitelka na ZŠ a MŠ Husova v Brně a jako interní mentorka zde podporuje jednotlivé učitele, ale i kolegiální spolupráci v různých učících se skupinách. 

Více

pedagogická konzultantka Třinec

Kateřina Gaszková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Třinec

Dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni.  

Více

člen odborného týmu

Ondřej Hausenblas

člen odborného týmu

Od roku 1999 je lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Drahoslava Hauserová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Učí své žákyně a žáky na druhém stupni německému jazyku, snaží se je vést k prožitkovému čtení. 

Více

členka odborného týmu

Štěpánka Hýblová Klumparová

členka odborného týmu

V projektu působí v odborném týmu a ve skupině věnující se prožitkovému čtenářství a pisatelství. 

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Bohuslava Jochová

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje ve čtenářském týmu, také jako mentorka v ZŠ ve čtenářství i kritické gramotnosti. Věnuje se především oborovému čtenářství a projektu čtenářských škol.

Více

členka odborného týmu

Michala Kafková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Zdice, Horka a Vysočina

Od roku 2011 je členkou čtenářského týmu projektu, podílela se na tvorbě Čtenářského kontinua. V rámci odborného týmu se zaměřuje zejména na čtení v oborech.

Více

členka odborného týmu

Dagmar Kopřivová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Učitelka, kterou baví práce s dětmi i dospělými. V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu.

Více

členka odborného týmu

Hana Košuličová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Studénka

Je dlouholetou lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na čtenářství.

Více

člen odborného týmu

Jaromír Kozák

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Liberec

Jako pedagogický konzultant v projektové škole ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci je součástí místní čtenářské a pisatelské buňky, koncepční skupiny (pedagogický rozvoj školy) a učící se skupiny (další společné vzdělávání pedagogů). 

Více

členka odborného týmu

Pavlína Loňková

členka odborného týmu

Zaměřuje se na oborové čtenářství a využití formativního hodnocení v praxi a v projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracuje s učiteli ze ZŠ Husova v Brně.

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Jiřina Majerová (Stang)

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem.

Více

člen odborného týmu

Ivo Mikulášek

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Vysočina

V projektu je členem pracovní skupiny pro lídry.

Více

členka odborného týmu

Eva Mokrošová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Studénka

V současné době je členkou odborného týmu projektu a pedagogickou konzultantkou ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka. 

Více

členka odborného týmu

Pavlína Rosická

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Od roku 2011 učí na ZŠ Kunratice a byla tak od začátku součástí projektu. Od roku 2021 pracuje jako pedagogická konzultantka lokality Kunratice a je součástí odborného týmu projektu.

Více

členka odborného týmu

Kateřina Sládková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje od roku 2011, kdy se podílela na pilotování Čtenářského kontinua. V současné době pracuje jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu.

Více

členka odborného týmu

Kateřina Sobotková

pedagogická konzultantka lokality Kunratice a Plzeňsko

V projektu působí současně jako členka odborného týmu a pedagogická konzultantka v ZŠ Kunratice v Praze a v lokalitě Staňkov.

 

Více

členka odborného vedení

Miroslava Škardová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

Působí v projektu jako pedagogická konzultantka a členka pracovní skupiny zaměřené na čtenářství a pisatelství.

Více

pedagogický konzultant Liberec

Radek Vystrčil

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Liberec

Do projektu je zapojen od roku 2015 jako učitel a ředitel základní školy v Liberci Ostašově. S projektem ho pojí možnost autonomně rozvíjet sám sebe i ostatní kolegy.

Více

člen odborného týmu

Bohumil Zmrzlík

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Studénka

V projektu se zabývá zejména podporou lídrů zapojených škol, kde využívá své bohaté zkušenosti z práce ředitele základní školy. 

Více

Pedagogičtí konzultanti

člen odborného vedení

Petr Albrecht

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Zdice

V projektu pracuje od léta 2013 jako pedagogický konzultant na školách a jako člen odborného týmu.

Více

členka odborného týmu

Hana Antonínová Hegerová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Liberec

V projektu pracuje od srpna 2015 jako pedagogická konzultantka pro projektovou ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci.

Více

pedagogická konzultantka Střed-jih

Markéta Bajerová

pedagogická konzultantka

V projektu je pedagogickou konzultantkou. Nyní se zabývá podporou lídrů jako mentorka a lektorka.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Most

Emilie Bandová

pedagogická konzultantka lokality Most

V současné době působí v projektu jako pedagogická konzultantka.

Více

člen odborného vedení

Vít Beran

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Kunratice

V projektu působí dlouhodobě, v první fázi projektu jako člen expertní rady.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Lenka Beranová

pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Od roku 2010 je zástupkyní ředitele a zároveň pedagogickým lídrem školy především v oblasti čtenářství.

Více

pedagogická konzultantka Staňkov

Jana Breníková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Zdice a Plzeňsko

V projektu je členkou odborného týmu a zároveň pracuje v týmu pisatelství.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Studénka

Dana Cágová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

Od zapojení do projektu se věnuje rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků.

Více

padegogická konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Barbora Coufalová

pedagogická konzultantka lokality Třinec

Působí jako mentorka pro čtenářství a pisatelství na základní škole v Bašce, kde učí od roku 2016.

Více

pedagogická konzultantka Most

Štěpánka Dekastellová

pedagogická konzultantka lokality Most

Od roku 2018 působí na ZŠ Vítězslava Nezvala v Mostě jako vyučující přírodopisu a zeměpisu. Ráda využívá badatelsky orientovanou výuku a žáky vede ke kritickému myšlení a také k oborovému čtenářství a pisatelství.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Studénka

Blanka Drozdková

pedagogická konzultantka lokality Studénka

V projektu pracuje od roku 2017 jako externí čtenářský mentor.

Více

pedagogická konzultantka KPS

Karla Dubná

pedagogická konzultantka lokality Studénka

V projektu se věnuje především prožitkovému čtenářství.

Více

pedagogická konzultantka KPS

Michaela Eliášová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

V projektu se věnuje prožitkovému i oborovému čtenářství a také pisatelství.

Více

pedagogická konzultantka Zdice

Eva Fiřtová

pedagogická konzultantka lokality Zdice

V projektu Pomáháme školám k úspěchu je zapojena od roku 2012 a pracuje jako pedagogická konzultantka pro lokalitu Zdice. V ZŠ Zdice vyučuje český jazyk.

Více

pedagogická konzultantka Třinec

Kateřina Gaszková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Třinec

Dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti na 1. stupni.  

Více

Pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

Kateřina Glosová

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

V současné době působí jako pedagogická konzultantka projektu. Pracuje také jako koučka pro ředitele škol.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Drahoslava Hauserová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Učí své žákyně a žáky na druhém stupni německému jazyku, snaží se je vést k prožitkovému čtení. 

Více

Alena Horská, pedagogická konzultantka lokality Dobronín

Alena Horská

pedagogická konzultantka lokality Vysočina

Ověřovala Čtenářské kontinuum, účastnila se vzdělávacích akcí, sdílení, letních škol jako účastník a postupně i jako lektorka.

Více

pedagogická konzultantka KPS

Jiřina Hrbáčová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

V projektu je součástí širšího týmu konzultantů v lokalitě Studénka, ve které provází učící se skupinu učitelů 1.– 3. tříd.

Více

pedagogická konzultantka Horka n. Moravou

Daniela Hrnková

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

Od roku 2011 pracuje jako učitelka Montessori třídy v Horce nad Moravou, kde dva roky vedla centrum projektu Síťování škol v oblasti čtenářské gramotnosti.

Více

pedagogická konzultantka Třinec

Monika Chrobáková

pedagogická konzultantka lokality Třinec

Od roku 2019 pracuje jako pedagogický konzultant v Základní škole Baška pro oblast osobnostní a sociální výchovy, třídního managmentu a čtenářství.

Více

pedagogická konzultantka Vysočina

Petra Chvátalová

pedagogická konzultantka lokality Vysočina

V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka lokality Vysočina. Zabývá se učením dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

The Kellner Family Foundation Logo

Radka Jelínková

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

Pracuje jako učitelka na 1. stupni ZŠ Velké Opatovice, věnuje se rozvoji čtenářství již od 1. třídy a také zavádění formativního hodnocení.

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Bohuslava Jochová

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje ve čtenářském týmu, také jako mentorka v ZŠ ve čtenářství i kritické gramotnosti. Věnuje se především oborovému čtenářství a projektu čtenářských škol.

Více

členka odborného týmu

Michala Kafková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Zdice, Horka a Vysočina

Od roku 2011 je členkou čtenářského týmu projektu, podílela se na tvorbě Čtenářského kontinua. V rámci odborného týmu se zaměřuje zejména na čtení v oborech.

Více

pedagogická konzultantka Třinec

Michaela Kisielová

pedagogická konzultantka lokality Třinec

V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka lokality Třinec. Věnuje se badatelské výuce dějepisu.

Více

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Gabriela Klečková

pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

Od února 2017 působí jako pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov. Je členkou expertního týmu oborová didaktika anglického jazyka, NUV v Praze, členkou AMATE, ATECR, spolupracuje s MŠMT a s institucemi zabývajícími se DVPP. 

Více

členka odborného týmu

Dagmar Kopřivová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Učitelka, kterou baví práce s dětmi i dospělými. V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu.

Více

pedagogická konzultantka Kunratice

Barbora Kosinová

pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Věnuje se především čtení s nečtenáři.

Více

členka odborného týmu

Hana Košuličová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Studénka

Je dlouholetou lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na čtenářství.

Více

člen odborného týmu

Jaromír Kozák

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Liberec

Jako pedagogický konzultant v projektové škole ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci je součástí místní čtenářské a pisatelské buňky, koncepční skupiny (pedagogický rozvoj školy) a učící se skupiny (další společné vzdělávání pedagogů). 

Více

pedagogický konzultant Kunratice

Vojtěch Krakowitzer

pedagogický konzultant lokality Kunratice

Ve školství se pohybuje již 17 let. V současné době působí jako zástupce ředitele a učitel na ZŠ Dolní Měcholupy.

Více

pedagogická konzultantka Most

Klára Kreisingerová

pedagogická konzultantka lokality Most

V současné době působí v projektu jako pedagogická konzultantka. Od roku 2014 učí na 8. ZŠ v Mostě, kde se nejvíce věnuje prožitkovému a oborovému čtenářství, klimatu školy a zaývá se matematikou Hejného.

Více

člen odborného vedení

Miroslav Kubíček

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Horka nad Moravou

V projektu se věnuje zejména responzivní výuce (formativnímu hodnocení), pisatelství a podpoře lídrů. Od září 2020 pracuje také jako pedagogický konzultant v ZŠ Horka nad Moravou.

Více

pedagogická konzultantka Liberec

Petra Kumstová

pedagogická konzultantka lokality Liberec

Pracuje na Základní škole Švermova v Liberci, kde působí už víc jak deset let. Kromě výuky jazyků pečuje také o školní knihovnu.

Více

pedagogická konzultantka Vysočina

Jana Kutišová

pedagogická konzultantka lokality Vysočina

Do projektu je zapojena od roku 2018 jako člen vedení školy v týmu čtenářské školy.

Více

The Kellner Family Foundation Logo

Lenka Laňková

pedagogická konzultantka lokality Vysočina

Do projektu je zapojena od roku 2017 jako učitelka projektové školy.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Zdice

Veronika Lehović

pedagogická konzultantka lokality Zdice

Pracuje jako učitelka českého a anglického jazyka na Základní škole ve Zdicích, kde ji oslovil program Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Více

pedagogická konzultantka Třinec

Romana Lisztwanová

pedagogická konzultantka lokality Třinec

Ve své praxi se věnuje rozvoji čtenářské a pisatelské gramotnosti a také oborovému čtení.

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Jiřina Majerová (Stang)

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem.

Více

pedagogický konzultant Horka n. Moravou

Martin Malenovský

pedagogický konzultant lokality Horka nad Moravou

Od roku 2023 působí jako pedagogický konzultant na základní škole v Horce nad Moravou. Ve své výuce se věnuje především rozvoji čtenářství a pisatelství.

Více

pedagogická konzultantka Horka n. Moravou

Lenka Maršálková

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

Věnuje se dílnám psaní a čtení a s jejich principy seznamuje další učitele.

Více

The Kellner Family Foundation Logo

Hana Matulová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

V projektu se dlouhodobě věnuje čtenářství v přírodovědných oborech.

Více

externí spolupracovnice projektu

Lenka Menšíková

pedagogická konzultantka lokality Třinec

Od září 2022 se podílí na sběru a vyhodnocování dat získaných z projektových škol, na administraci projektového intranetu a spolupracuje s redakční radou. 

Více

člen odborného týmu

Ivo Mikulášek

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Vysočina

V projektu je členem pracovní skupiny pro lídry.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Dobronín

Dagmar Mikulášková

pedagogická konzultantka lokality Vysočina

V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka pro lokalitu Dobronín.

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Milada Minaříková

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu je pedagogickou konzultantkou lokality Český Krumlov a soustředí se v rámci lokality na práci s lídry.

Více

členka odborného týmu

Eva Mokrošová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Studénka

V současné době je členkou odborného týmu projektu a pedagogickou konzultantkou ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka. 

Více

pedagogická konzultantka Zdice

Pavla Nawratová

pedagogická konzultantka lokality Zdice

Je spolulektorkou základů formativního hodnocení.

Více

pedagogický konzultant lokality Horka nad Moravou

Jakub Neubauer

pedagogický konzultant lokality Horka nad Moravou

Od roku 2021 působí jako pedagogický konzultant na základní škole v Horce nad Moravou.

Více

pedagogický konzultant lokality Třinec

Tomáš Otisk

pedagogický konzultant lokality Třinec

Působí jako leader a zároveň pedagogický konzultant v ZŠ a MŠ Koperníkova v Třinci, projektové škole pro třineckou lokalitu, již od roku 2020.

Více

pedagogická konzultantka Horka n. Moravou

Eva Pallová

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

V projektu se zaměřuje na čtenářství a pisatelství v oborech. Dlouhodobě se věnuje projektům zaměřeným na badatelskou výuku přírodovědných předmětů.

Více

pedagogická konzultantka Horka n. Moravou

Soňa Pavlíková

pedagogická konzultantka lokality Horka nad Moravou

V projektu působí jako pedagogická konzultantka od září 2023. Věnuje se zejména prožitkovému a oborovému čtenářství.

Více

Pokorná Jindřiška

Jindřiška Pokorná

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Pedagogická konzultantka v lokalitě Český Krumlov, zaměřuje se na čtenářské dílny a oborové čtenářství.

Více

členka odborného týmu

Pavlína Rosická

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Od roku 2011 učí na ZŠ Kunratice a byla tak od začátku součástí projektu. Od roku 2021 pracuje jako pedagogická konzultantka lokality Kunratice a je součástí odborného týmu projektu.

Více

pedagogická konzultantka Kunratice

Kateřina Rybníčková

pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Již šestým rokem působí v ZŠ a MŠ Chotýšany, kde provází nejmladší žáky na cestě objevování světa čtení a psaní.

Více

členka odborného týmu

Kateřina Sládková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje od roku 2011, kdy se podílela na pilotování Čtenářského kontinua. V současné době pracuje jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu.

Více

členka odborného týmu

Kateřina Sobotková

pedagogická konzultantka lokality Kunratice a Plzeňsko

V projektu působí současně jako členka odborného týmu a pedagogická konzultantka v ZŠ Kunratice v Praze a v lokalitě Staňkov.

 

Více

členka odborného týmu

Jana Stejskalová

členka odborného vedení, pedagogická konzultantka lokality Vysočina

V projektu je členkou odborného týmu, týmu oborového čtenářství a pedagogickou konzultantkou v lokalitě Slatiňany.

Více

pedagogický konzultant KPS

Milan Stiller

pedagogický konzultant lokality Studénka

V projektu se zabývá podporou lídrů v lokalitě Studénka. Na své škole i v lokalitě se věnuje kolegiální podpoře pedagogů.

Více

pedagogická konzultantka KPS

Vladimíra Stillerová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

Věnuje se zejména oborovému čtenářství a v projektu vede učící se skupinu společenskovědních předmětů ve své lokalitě.

Více

pedagogická konzultantka Ostašov

Martina Stránská Krupková

pedagogická konzultantka lokality Liberec

Jako pedagogická konzultantka v projektové škole ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci je součástí místní čtenářské buňky (rozvoj čtenářské gramotnosti žáků), koncepční skupiny (pedagogický rozvoj školy), učící se skupiny (další společné vzdělávání pedagogů) a zároveň výchovnou poradkyní.

Více

pedagogická konzultantka Plzeňsko

Vladimíra Sučková

pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

Od roku 2013 je zapojena do projektu  a v roce 2022 přijala roli pedagogické konzultantky v lokalitě Staňkov.

Více

pedagogická konzultantka Plzeňsko

Jitka Suchá

pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

V projektu je zapojena od roku 2015, kdy se součástí projektové rodiny stala Základní škola ve Staňkově, kde působí jako ředitelka a učitelka.

Více

pedagogická konzultantka KPS

Marcela Svatošová

pedagogická konzultantka lokality Studénka

Věnuje se především oborovému a prožitkovému čtenářství. Je průvodcem učící se skupiny humanitních oborů pro připojené školy v lokalitě Studénka.

Více

pedagogická konzultantka Plzeňsko

Věra Šimečková

pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

Od roku 2020 je zapojena do projektu na pozici ředitelky projektové školy. Od roku 2023 přijala roli pedagogické konzultantky v lokalitě Plzeňsko.

Více

členka odborného vedení

Miroslava Škardová

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Plzeňsko

Působí v projektu jako pedagogická konzultantka a členka pracovní skupiny zaměřené na čtenářství a pisatelství.

Více

Miloš Šlapal, člen odborného vedení

Miloš Šlapal

člen odborného vedení, pedagogický konzultant lokality Studénka

V projektu Pomáháme školám k úspěchu je členem odborného vedení projektu, pracuje v týmech, které se věnují prožitkovému čtenářství a pisatelství, působí také jako pedagogický konzultant v lokalitě Studénka.

Více

členka odborného týmu

Jana Štybnarová

členka odborného vedení, pedagogická konzultantka lokality Most

V projektu pracovala jako pedagogická konzultantka v ZŠ Zdice, kde pečovala o rozvoj 37 pedagogů této školy. Od roku 2017 je pedagogickou konzultantkou v 8. ZŠ Most.

Více

The Kellner Family Foundation Logo

Vendula Tomandlová

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka a koordinátorka akcí lokality Český Krumlov.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Most

Klára Voldhonsová

pedagogická konzultantka lokality Most

Věnuje se zejména oborovému a prožitkovému čtenářství a pisatelství.

Více

pedagogická konzultantka Český Krumlov

Iva Votavová

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Zaměřuje se na prožitkové čtenářství a pisatelství.

Více

pedagogický konzultant Liberec

Radek Vystrčil

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Liberec

Do projektu je zapojen od roku 2015 jako učitel a ředitel základní školy v Liberci Ostašově. S projektem ho pojí možnost autonomně rozvíjet sám sebe i ostatní kolegy.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Ilona Wippernová

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

V projektu pracuje jako pedagogická konzultantka pro lokalitu Český Krumlov. Zaměřuje se na pisatelství a prožitkové čtenářství.

Více

Pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Ilona Zapletalová

pedagogická konzultantka lokality Kunratice

Jsem učitelkou 1. stupně s aprobací TV a zároveň pedagogickou konzultantkou v rámci lokality Kunratice.

Více

Pedagogický konzultant lokality Most

Roman Ziegler

pedagogický konzultant lokality Most

Do projektu je zapojen od roku 2017 jako učitel a ředitel projektové školy. 

Více

člen odborného týmu

Bohumil Zmrzlík

člen odborného týmu, pedagogický konzultant lokality Studénka

V projektu se zabývá zejména podporou lídrů zapojených škol, kde využívá své bohaté zkušenosti z práce ředitele základní školy. 

Více