background image
background image

Dagmar Mikulášková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Dobronín

Vystudovala učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již od počátků své pedagogicé praxe se věnovala dětem s problémy s učením ( SPU, sluchové postižení, děti ze znevýhodněného prostředí). To ji přivedlo zprvu k činostnímu učení a posléze k metodám Kritického myšlení a programu Začít spolu. Díky letním školám KM a projektu Čtenářské školy se dostala i k lektorování. V současné době učí na Základní škole v Dobroníně. 

V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje jako pedagogická konzultantka pro Vysočinu.

Má dvě dcery a stále ji baví si nejen s nimi povídat o knihách. Volný čas tráví nejraději v přírodě a prací na zahradě.