background image
background image

Michala Kafková

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Zdice, Horka a Vysočina

Od roku 2011 je členkou čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu, podílela se na tvorbě Čtenářského kontinua. V rámci odborného týmu se zaměřuje zejména na čtení v oborech. Působí jako pedagogická konzultantka pro ZŠ Horka nad Moravou a ZŠ Zdice (drobným úvazkem také pro ZŠ Dobronín). Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků věnovaných možnostem čtení ve výuce, např. Kafková, Rosocha (2007) Možnosti beletrie ve výuce geografie, Geografické rozhledy.

Vystudovala PřF UK Praha, obor zeměpis a biologie. Později pak doktorské studium na téže fakultě, obor obecné otázky geografie se zaměřením na možnosti oborového čtení ve výuce zeměpisu. Dva roky učila na Základní škole Legerova, Praha 2. Je akreditovanou lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Má dvě dcery a syna. Ve volném čase ráda čte, chodí po horách a věnuje se zahrádce.