background image
background image

Monika Chrobáková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity obory chemie a biologie pro ZŠ a SŠ. Pracuje na Základní škole Janovice, kde propojuje badatelskou výuku se čtenářstvím a environmentální výchovou a vzděláváním. Ve škole vede ekotým a zabývá se získáváním grantových příležitostí pro školu. Od roku 2019 pracuje jako pedagogický konzultant v Základní škole Baška pro oblast osobnostní a sociální výchovy , třídního managmentu a čtenářství.

Je certifikovanou lektorkou programu RWCT a vede kurzy s Kateřinou Gaszkovou a s Pavlou Besedevou.

V roce 2019 získala 2. místo v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic.

V projektu Pomáháme školách k úspěchu pracuje od roku jako externí čtenářský mentor na 5. ZŠ Třinec Koperníkova.

Mezi její zájmy patří toulání po Beskydech, četba a poslech audionahrávek, užívat si každou příležitost, kterou život nabízí.