background image
background image

Gabriela Klečková

pedagogická konzultantka ZŠ Staňkov

Vystudovala obor učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Po čtyřech letech práce učitelky na nižším stupni gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí odešla studovat do Spojený států amerických, kde na The University of Memphis absolvovala doktorské studium zaměřené na aplikovanou jazykovědu. Od roku 2005 působí na Katedře anglického jazyka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni jako odborná asistentka a od roku 2010 také jako vedoucí katedry. Kromě didaktiky anglického jazyka, se zabývá problematikou tvorby, designem a používáním materiálů pro výuku anglického jazyka, vzděláváním učitelů a tématem řízení a inovace ve vzdělávání. Je aktivní v celosvětové profesní organizace TESOL International Association v níž v letech 2012-2015 zastávala post ve správní radě a v letech 2020-2023 v jejím neužším vedení. Je členkou expertního týmu oborová didaktika anglického jazyka, NUV v Praze, členkou AMATE, ATECR, spolupracuje s MŠMT a s institucemi zabývajícími se DVPP. Od února 2017 působí jako pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov.