background image
background image

Emilie Bandová

pedagogická konzultantka lokality Most

V současné době působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu jako pedagogická konzultantka.

Vystudovala  obor učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  Od roku 1996 učí  na 8. ZŠ v Mostě, kde se nejvíce věnuje prožitkovému čtenářství a rozvoji čtenářské gramotnosti. Absolvovala kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení.   

Má dceru a syna. Mezi její největší záliby patří rodina, četba a zdravý životní styl. Ráda vytváří  pomůcky a materiály ke čtenářství.