background image
background image

Kateřina Glosová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Vystudovala učitelství pro 2.stupeň základních škol, obor český jazyk, výtvarná výchova a Pedagogiku a školský management na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině, učitelka na 2.stupni ZŠ a posléze 20 let jako ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. V roce 2012 se stala tato škola modelovou školou projektu PŠÚ.

V současné době působí jako pedagogická konzultantka projektu PŠÚ. Pracuje také jako koučka pro ředitele škol.

Má dva syny a dva vnuky. Mezi její zájmy patří literatura, turistika, jóga, ráda se věnuje rodině.