background image

O nadaci

Naše projekty pomáhají učitelům na českých veřejných základních školách zavádět podnětnější přístupy k výuce. Přemýšlivým středoškolákům ze znevýhodněných poměrů studovat na osmiletém gymnáziu Open Gate. A odhodlaným studentům univerzit sbírat zkušenosti v mezinárodním prostředí.

škola Open Gate
škola Open Gate

Zasazujeme se o to, aby co nejvíce dětí a mladých lidí mělo přístup ke vzdělání, které dokáže plně rozvinout jejich potenciál. Jen takové je totiž připraví pro nový svět.

Působíme hlavně v České republice. Vyznáváme totiž zásadu, že aby byla pomoc co nejúčinnější, je třeba přiložit ruku k dílu tam, kde to známe nejlépe.

Je pro nás důležité, jak se říká, vidět „na konec řetězce". Chceme znát nejen účel, ale i cestu, kudy se pomoc dostane k obdarovanému. Je pro nás zásadní podporovat konkrétní projekty, které známe a u kterých víme, co, proč a jak. Vůbec pro nás nepřichází v úvahu dávat peníze do nějakého anonymního balíku charitativních peněz a nevědět, co se s nimi dál děje. Náš přístup vyžaduje hodně naší vlastní energie a času, ale stojí to za to.

Naše filantropie není živená touhou po veřejném uznání. Naopak, bereme dobročinnost jako něco bytostně soukromého – žádné marketingové pozlátko, kterým bychom se snažili sbírat body.

Renáta a Petr Kellnerovi

renata a petr kellnerovi
Renáta Kellnerová

zakladatelka a předsedkyně správní rady

Renáta Kellnerová provází přes rodinnou nadaci studijně nadané, motivované děti ze znevýhodněného sociálního prostředí a mladé lidi s výrazným zájmem o získání špičkového univerzitního vzdělání. Zároveň se s týmem nadace usilovně věnuje zvyšování kvality veřejného základního školství v České republice.

petr kellner ppf
Petr Kellner

Petr Kellner patřil mezi zakladatele skupiny PPF a dlouhodobě řídil její strategický rozvoj a směřování. 

První rodinnou nadaci založili společně se ženou Renátou už v roce 2002. Později tyto své filantropické aktivity zaměřené především na vzdělávání sloučili pod jednu hlavičku – Nadaci The Kellner Family Foundation.

Správní a dozorčí rada

Všichni členové
Radek Špíšek

Radek Špíšek

člen správní rady

Radek Špíšek vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, část postgraduálního studia v oboru imunologie absolvoval v letech 2000–2002 na Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii. Dva roky pak pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klinické atestace má z pediatrie a z oboru alergologie a klinická imunologie. Od roku 2010 působí ve společnosti SOTIO. Členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation je Radek Špíšek od června 2021. Do aktivit Nadace se zapojoval už v předchozích letech. Pravidelně se účastní rozhovorů se žadateli o grant pro studium na zahraniční univerzitě a podílel se také na výběru týmů, kterým nadace poskytla granty na vědecký výzkum v letech 2013–2016.

Více

Background image

Nadace The Kellner Family Foundation v číslech

1 658

ročních sociálních stipendií pro studenty gymnázia Open Gate v letech 2005–2020

113

otevřenějších a inspirativnějších veřejných základních škol

218

českých studentů a studentek na prestižních univerzitách 

1,6

miliardy Kč

věnovaly nadace Renáty a Petra Kellnerových pro vzdělanější a sebevědomější Česko

Více ve výročních zprávách