background image

O nadaci

Naše projekty pomáhají učitelům na českých veřejných základních školách zavádět podnětnější přístupy k výuce. Přemýšlivým středoškolákům ze znevýhodněných poměrů studovat na osmiletém gymnáziu Open Gate. A odhodlaným studentům univerzit sbírat zkušenosti v mezinárodním prostředí. Díky nim se pak mohou podílet na rozvoji české společnosti a zlepšovat každodenní život nás všech.

škola Open Gate
škola Open Gate

Zasazujeme se o to, aby co nejvíce dětí a mladých lidí mělo přístup ke vzdělání, které dokáže plně rozvinout jejich potenciál. Jen takové je totiž připraví pro nový svět.

Působíme hlavně v České republice. Vyznáváme totiž zásadu, že aby byla pomoc co nejúčinnější, je třeba přiložit ruku k dílu tam, kde to známe nejlépe.

Je pro nás důležité, jak se říká, vidět „na konec řetězce". Chceme znát nejen účel, ale i cestu, kudy se pomoc dostane k obdarovanému. Je pro nás zásadní podporovat konkrétní projekty, které známe a u kterých víme, co, proč a jak. Vůbec pro nás nepřichází v úvahu dávat peníze do nějakého anonymního balíku charitativních peněz a nevědět, co se s nimi dál děje. Náš přístup vyžaduje hodně naší vlastní energie a času, ale stojí to za to.

Naše filantropie není živená touhou po veřejném uznání. Naopak, bereme dobročinnost jako něco bytostně soukromého – žádné marketingové pozlátko, kterým bychom se snažili sbírat body.

Renáta a Petr Kellnerovi

Kellnerová Renáta
Renáta Kellnerová

zakladatelka nadace a předsedkyně správní rady

Renáta Kellnerová provází přes rodinnou nadaci studijně nadané, motivované děti ze znevýhodněného sociálního prostředí a mladé lidi s výrazným zájmem o získání špičkového univerzitního vzdělání. Zároveň se s týmem nadace usilovně věnuje zvyšování kvality veřejného základního školství v České republice.

petr kellner ppf
Petr Kellner

Petr Kellner patřil mezi zakladatele skupiny PPF a dlouhodobě řídil její strategický rozvoj a směřování. 

První rodinnou nadaci založili společně se ženou Renátou už v roce 2002. Později tyto své filantropické aktivity zaměřené především na vzdělávání sloučili pod jednu hlavičku – Nadaci The Kellner Family Foundation.

Background image

Nadace The Kellner Family Foundation v číslech

1 825

ročních stipendií

pro studenty gymnázia Open Gate v letech 2005–2022

106

veřejných ZŠ

zapojených do projektu ve školním roce 2023/2024

257

českých studentů a studentek

 na zahraničních a českých univerzitách 

1,98

miliardy Kč

věnovaly nadace rodiny Kellnerových pro vzdělanější a sebevědomější Česko

Více ve výročních zprávách