background image
background image

Bohuslava Jochová

pedagogická konzultantka ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Vystudovala učitelství přírodopisu a chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka přírodopisu a chemie na základních školách  na Českokrumlovsku. Působila také jako výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky školy, mentorka v oblasti vedení žáků ke kritické gramotnosti. Během své učitelské kariéry se potkala s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je certifikovanou učitelkou RWCT  a certifikovanou lektorkou RWCT .

   Pracovala také jako koordinátorka koordinátorka Školních čtenářských klubů na 2. stupni

   pro Nová škola o.p.s                                 

V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje ve čtenářském týmu, také jako mentorka v ZŠ ve čtenářství i kritické gramotnosti. Věnuje se především oborovému čtenářství a projektu Čtenářských škol.

                                                                                                                                    

Žije v Českém Krumlově. Ve volném čase se věnuje zahradě. Ráda tráví čas se svými vnoučaty čtením, poznáváním pozoruhodných míst České Republiky.