background image

Každý žák se učí naplno a s radostí. Své učení si řídí a s prožitkem i kriticky zachází s texty všeho druhu.

Pomáháme veřejným základním školám v tom, aby se všichni jejich žáci učili s chutí a nasazením a měli dobré výsledky.  Za úspěch považujeme, když děti ve škole objevují, kým jsou a kým se mohou stát. Jak funguje svět kolem nich. Jak s ním komunikovat, jak se do něj zapojit a jak o něj pečovat. Jak žít, aby byly spokojené.

Vzdělávání ve veřejných základních školách proměňujeme systematicky.

pšu
pšu

O nás

Každý žák se může stát dobrým čtenářem a pisatelem. Potřebuje k tomu důvěru učitele, který umí najít cestu pro rozmanité děti. A společenství čtenářů a autorů – spolužáků i pedagogů. 

Podporujeme síť více než sta škol v tom, aby vychovávaly z dětí nezávislé a přemýšlivé čtenáře a pisatele. Kteří své komunikační dovednosti uplatní v osobním, pracovním i občanském životě. 

Do čtenářského a pisatelského programu ve veřejných základních školách směřuje naše nadace druhý největší objem svých darů. 

My v Česku žijeme, není nám lhostejné, co se tu děje, jsme čeští patrioti se vším všudy.

Renáta Kellnerová

Říkají o projektu

Program Pomáháme školám k úspěchu je promyšlenou komplexní intervencí, která má velký potenciál kontinuálně zlepšovat české školství. Reaguje na skutečné potřeby jednotlivých škol, což zajišťuje partnerský princip, na kterém je založen. Hana Košťálová do projektu přinesla nejen rozsáhlé teoretické znalosti týkající se faktorů, které pozitivně ovlivňují vyučování a učení, ale zejména hluboké porozumění praktickému fungování škol, které pramení z její dlouholeté zkušenosti v práci s učiteli. Program slouží jako klíčová inspirace všem intervenčním programům realizovaným nejen nevládními organizacemi, ale i státním sektorem.

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Jana Straková

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK

Oceňujeme především to, že projekt není jednosměrné školení. Společné hledání a posouvání možností pedagogiky je inspirativní. Ať už jde o podporu učitelů nebo spolupráci s učiteli škol připojených.

zástupce ředitelky

Miroslav Kubíček

zástupce ředitelky, ZŠ Horka nad Moravou

Projekt Pomáháme školám k úspěchu je pro mne příkladem velmi promyšlené a přesně zacílené efektivní podpory ve vzdělávání. Díky mnohaleté zkušenosti s výstupy a dopadem projektu lze konstatovat, že nejde zdaleka jen o adresnou pomoc několika málo vybraným školám, ale získané know how i efekt sněhové koule kolem podpořených subjektů způsobují hlubší změny v duchu vzájemně se učící komunity.

MIroslav Hřebecký

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin

Učitelé se během projektu naučili o výuce víc přemýšlet a díky tomu ji od základu změnili – myslíme, že k lepšímu. Vždycky teď začínají od žáka a od jeho potřeb. A myslí na to, aby každá hodina byla přínosná opravdu pro všechny.

Vít Beran, ředitel, ZŠ Kunratice

Vít Beran

ředitel, ZŠ Kunratice

Díky zapojení do tohoto programu jsme naprosto změnili pohled na práci učitele a vše, co s ní souvisí. Ukázal nám, jak vypadá opravdová kolegiální spolupráce, nejen na úrovni učitelů, ale také na úrovni lídrů škol.

člen odborného týmu

Ivo Mikulášek

ředitel, ZŠ a MŠ Dobronín

Synergie všech změn způsobila, že teď naši žáci aktivněji pracují v hodinách a zažívají při svém rozvoji mnohem více úspěchů. Zároveň vidíme, že se učí vyjadřovat své názory, respektovat názory druhých a kriticky přemýšlet nad informacemi, které jim poskytujeme. A z učitelů se stále více stávají spíš průvodci vzděláváním.

ředitel, 8. ZŠ Most

Roman Ziegler

ředitel, 8. ZŠ Most

Akce

Akce

Pro pedagogy ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Příběhy ze škol mířících s námi k úspěchu

Všechny příběhy
Martina WeinhöferováPŠÚ, kolegiální spolupráce Špaková MarkétaFilip SvobodaKateřina Sládková
Background image

Jak pomáháme základním školám k úspěchu v číslech

408

milionů Kč

na podporu smysluplné výuky v letech 2009–2022

112

veřejných ZŠ

zapojených do projektu ve školním roce 2021/2022

2 994

učitelů

kterým jsme v roce 2022 pomohli pedagogicky růst

39 000

žáků, kteří měli v roce 2022 přístup k o něco lepšímu vzdělání 

Více ve výročních zprávách

Naši partneři

Stálá konference asociací ve vzdělávání
Stálá konference asociací ve  vzdělávání
Konference Úspěch pro každého žáka
Konference Úspěch pro každého žáka