background image
background image

Pavlína Loňková

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Brno, Husova

Učitelství pro 1. stupeň vystudovala na PdF Ostravské univerzity. Učila na malotřídce i na velké základní škole, od roku 2019 je členkou týmu laboratorní základní školy Labyrinth v Brně, kde působí jako učitelka, interní mentorka a metodik pro 1. stupeň. Spolupracuje s komunitou Google EDU group ČR a lektoruje rozvoj čtenářské gramotnosti a využití technologií ve vzdělávání. Je certifikovanou učitelkou RWCT a zakladatelkou projektu Pančelčino.cz. Zaměřuje se na oborové čtenářství a využití formativního hodnocení v praxi a v projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracuje s učiteli ze ZŠ Husova v Brně.

Relax hledá mezi řádky, mezi stromy, v mezích tónů i v bezmezném tvoření.