background image
background image

Jiřina Majerová (Stang)

členka odborného týmu, pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Je držitelkou osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ (The Center for Applications of Psychological Type, USA, 2010). Pracovala jako školní a poradenská psycholožka, jako odborný poradce či lektor v projektech řízených Kritickým myšlením o.s., VÚP Praha, KVIC Nový Jičín, SKAV, Krajskou PPP v Českých Budějovicích, Českou televizí (pořad Rodina a škola) apod. Externě vyučovala program RWCT na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je držitelkou mezinárodního certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

Žije v partnerském vztahu, má jednu dceru. Naplňuje ji aktivní pobývání v horách, provozování hudby, zpěvu a tance, zkoumání možností celostního léčení. Je začínající učitelkou Tanců dávných tradic (Dances of Universal Peace), vede tance jak s dospělými, tak s dětmi, např. v dětských domovech.