background image
background image

Miloš Šlapal

člen odborného týmu

Vystudoval učitelství český jazyk a literatura a dějepis na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pracuje jako učitel dějepisu, českého jazyka a literatury na základní škole v Kopřivnici. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů se specializuje na dílny čtení a psaní. Průběžně se zapojuje do činnosti čtenářských panelů zřizovaných organizacemi MŠMT pro potřeby rozvoje čtenářské gramotnosti. V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje v týmu čtenářství, který vyvinul čtenářské kontinuum. Připravuje a organizuje setkání učitelů prožitkového čtenářství, čtení v oborech a pisatelství. Je spoluautorem publikací o čtenářské gramotnosti a metodách jejího rozvoje (Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. ČŠI 2009, Čtenářská gramotnost ve výuce. NÚV 2011, Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. KVIC 2012).