background image
background image

Ivo Mikulášek

člen odborného týmu

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, pedagogické minimum získal na pedagogické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991 vyučoval na základní škole v Dobroníně Chemii, Přírodopis a Základy pěstitelství a chovatelství. Od roku 2004 je ředitelem Základní školy a mateřské školy v Dobroníně, která je projektovou školou projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Od roku 2004 se jako účastník letních škol Kritického myšlení začal zajímat o využívání neučebnicových textů v přírodovědných předmětech. Působil ve čtenářském týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu.