background image
background image

Hana Košťálová

programová ředitelka

Hana Košťálová je spoluautorkou projektu a projekt od jeho počátků odborně vede. 

Vystudovala FF UK Praha, obor čeština a pedagogika. Od roku 1997 působila jako národní koordinátorka. lektorka a certifikátorka mezinárodního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Společně s manželem O. Hausenblasem založila v roce 2000 občanské sdružení Kritické myšlení (dnes z.s.), které o rozvoj programu RWCT v České republice pětadvacet let pečuje. Vyučovala externě na Pedagogické fakultě UK předmět Kritické čtení a myšlení, dlouhodobě působí jako lektorka pedagogického kurzu zaměřeného na kritické myšlení a dialogickou výuku na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi na projektech zaměřených na lepší učení českých žáků. Pomáhá v projektu Partnerství 2030+ na podporu středního článku, a externě v programu Ředitel naživo. Je spoluautorkou publikace Hodnocení: důvěra, dialog, růst (společně s J. Strakovou, SKAV 2008), Slovní hodnocení žáků a studentů (společně s Š. Mikovou a J. Stang, Portál 2007), Čtenářská gramotnost – vzdělávací cíl pro každého žáka (ČŠI 2009). Patnáct let vedla čtvrtletník Kritické listy. Je členkou Mezinárodní čtenářské asociace (ILA). V lednu 2022 byla zvolena čestnou členkou SKAV. 

Moje články a napsali o mně