background image
background image

Zapojte se od školního roku 2024/2025 i se svou školou

Od školního roku 2024/2025 se mohou k našemu projektu připojit další školy. Podobu nové etapy projektu právě vyvíjíme na základě zkušeností, které získáváme od roku 2020 díky spolupráci s našimi lokálními sítěmi škol. 

Jak se zapojit

Pokud máte zájem dozvědět se o budoucí podobě projektu víc, sledujte tuto webovou stránku. Rádi uvítáme v projektové učící se komunitě nové školy, kterým je blízké to, o co v projektu usilujeme.

Nejbližší přijímací řízení proběhne v prvním pololetí školního roku 2023/2024. Chceme, abyste měli možnost svou případnou účast v projektu důkladně zvážit a promyslet a do konce března 2024 se zodpovědně rozhodnout, zda s námi budete chtít v projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracovat.

Vedení školy

 • Souzní s vizí projektu a chce ji ve škole naplňovat,

 • je nebo má potenciál být pedagogickým lídrem,

 • dokáže zajistit, aby se učitelé spolu s vedením mohli účastnit povinných částí projektu i realizace projektu ve škole,

 • stojí o udržitelný rozvoj čtenářství a pisatelství ve škole.

Učitelé

 • Chtějí se zapojit do projektu a účastnit se akcí v okolí,

 • nebojí se pracovat na něčem novém, co nemusí být snadné,

 • mají chuť spolupracovat s dalšími školami.

Vstupem do projektu získáte

 • Zapojení do širší komunity projektu Pomáháme školám k úspěchu,

 • podporu kolegiální spolupráce ve škole,

 • možnost navštěvovat naše projektové školy, které s vámi budou sdílet dobrou praxi,

 • inspirativní setkání zapojených učitelů a vedení škol,

 • přístup k originálním materiálům zaměřeným na čtenářství a pisatelství, kulturu školy a pedagogické vedení,

 • individuální podporu pedagogického konzultanta,

 • finanční podporu na nákup knih.

Přihláška do projektu

Už teď můžete o účast v nové etapě projektu, která začne 1. 9. 2024, nezávazně projevit svůj zájem. Stejně jako se nás na cokoliv zeptat. Prosíme, kontaktujte nás na info@pomahameskolam.cz.

Říkají o nás

Synergie všech změn způsobila, že teď naši žáci aktivněji pracují v hodinách a zažívají při svém rozvoji mnohem více úspěchů. Zároveň vidíme, že se učí vyjadřovat své názory, respektovat názory druhých a kriticky přemýšlet nad informacemi, které jim poskytujeme. A z učitelů se stále více stávají spíš průvodci vzděláváním.

ředitel, 8. ZŠ Most

Roman Ziegler

ředitel, 8. ZŠ Most

Učitelé se během projektu naučili o výuce víc přemýšlet a díky tomu ji od základu změnili – myslíme, že k lepšímu. Vždycky teď začínají od žáka a od jeho potřeb. A myslí na to, aby každá hodina byla přínosná opravdu pro všechny.

ředitel, ZŠ Kunratice

Vít Beran

ředitel, ZŠ Kunratice

Oceňujeme především to, že projekt není jednosměrné školení. Společné hledání a posouvání možností pedagogiky je inspirativní. Ať už jde o podporu učitelů nebo spolupráci s učiteli škol připojených.

zástupce ředitelky

Miroslav Kubíček

zástupce ředitelky, ZŠ Horka nad Moravou

Díky zapojení do tohoto programu jsme naprosto změnili pohled na práci učitele a vše, co s ní souvisí. Ukázal nám, jak vypadá opravdová kolegiální spolupráce, nejen na úrovni učitelů, ale také na úrovni lídrů škol.

člen odborného týmu

Ivo Mikulášek

ředitel, ZŠ a MŠ Dobronín