background image
background image

Ondřej Hausenblas

člen odborného týmu

Od roku 1999 je lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Společně s manželkou psal pro čtvrtletník Kritické listy takřka patnáct let. Vedl i různé rozšiřující kursy pro práci s textem a pro slohovou výchovu. Zapojoval se v čtenářské části rozmanitých projektů (např. ESF „Průřezová témata a čtení“, „Spirála“ ap.).

Vystudoval FF UK Praha, obor učitelství češtiny a angličtiny. Prošel různými zaměstnáními: krátce v Ústavu pro jazyk český ČSAV, v Čs. Rozhlase, deset let jako redaktor starší české literatury v Čs. spisovateli. Při politickém uvolnění na konci 80. let přišel na FF UK, kde vyučoval budoucí učitele češtiny dalších deset let. Od roku 1998 působí na Pedagogické fakultě. Zprvu vyučoval didaktiku obecně a brzy poté přímo didaktiku literární výchovy na Katedře české literatury.

Od roku 1995 byl několik let předsedou učitelského sdružení Přátelé angažovaného učení. Byl po léta v redakční radě průkopnického časopisu Učitelské listy, vyjadřoval se ke vzdělávání i v novinách, rozhlase a televizi.

Na konci 90. let pracoval v týmu MŠMT připravujícím tzv. Zelenou a Bílou knihu – národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Poté i na dalším dokumentu: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI při zavádění novějších aspektů, zejména čtenářské gramotnosti. Pracoval i pro vzdělávací složku Člověka v tísni. Podle požadavků univerzit občas vede kurzy pro vysokoškolské učitele. Je spoluautorem publikace Čtenářská gramotnost – vzdělávací cíl pro každého žáka (ČŠI 2009). V roce 2015 vydal pro učitele na 1. stupni ZŠ příručku Čeština doopravdy. Je členem Mezinárodní čtenářské asociace (ILA).