background image
background image

Jindřiška Pokorná

pedagogická konzultantka lokality Český Krumlov

Pedagogická konzultantka v lokalitě Český Krumlov, zaměřuje se na čtenářské dílny a oborové čtenářství.

Vystudovala český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Měla to štěstí, že se hned během prvního roku svého působení na Základní škole Frymburk setkala s metodami kritického myšlení, jehož kurz absolvovala. Tento způsob práce s dětmi ji natolik oslovil, že stále hledala možnosti, jak ho zapojovat do svých hodin. Dalším velkým obohacením v její profesi bylo setkání se s dílnami čtení a posléze s oborovým čtenářstvím.

Bydlí v Horní Plané, má dvě děti, v současné době je na mateřské dovolené. Po jejím skončení se vrátí na Základní školu Frymburk, kde vyučuje na druhém stupni český jazyk a dějepis. Působí také jako výchovná poradkyně. Ráda tráví čas se svou rodinou, s oblibou vymýšlí různé aktivity, které dětem přiblíží roční období, svátky a tradice. Přála by si více volných chvil, které by mohla strávit s knihou v ruce.