ZŠ Mendelova v Karviné přivítá třetí Festival pedagogické inspirace: inspiraci „jak učit“ načerpá 180 učitelů a odborníků z celé ČR

Již ve středu 30. března 2016 se v prostorách Základní školy Mendelova v Karviné uskuteční Festival pedagogické inspirace s podtitulem Didactica Magna. Během několika dnů se přihlásilo 180 pedagogů a odborníků z celé České republiky, kteří budou v Karviné sdílet své zkušenosti s rozvojem čtenářství v tuzemských základních školách. Enormní zájem učitelů přiměl organizátory navýšit kapacitu z původně plánovaných 120 míst.

Festival pedagogické inspirace je pravidelná otevřená vzdělávací akce, která přispívá ke zvyšování úrovně pedagogické práce v českých základních školách. Akci pořádají základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. První dva ročníky Festivalu se uskutečnily v Základní škole Kunratice v Praze, třetí ročník nyní organizuje ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné. Obě školy patřily k prvním, které se do projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojily.

Festival se bude věnovat především problematice rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků základních škol a je určen pro pedagogické pracovníky I. a II. stupně základních škol. Zúčastní se jej přibližně 180 učitelů a odborníků z celé ČR, kteří si budou vybírat ze 14 workshopů zaměřených nejen na rozvoj čtenářství na obou stupních základních škol, ale také například na význam čtení v oborových předmětech. Účastníci se budou moci zapojit také do 17 otevřených vyučovacích hodin různých předmětů, kde získají inspiraci k vlastní výuce. Po hodinách vždy bude následovat její detailní rozbor, který budou moderovat učitelé ze škol Moravskoslezského kraje.

Naším původním cílem bylo připravit festival pro 120 účastníků. Vzhledem k enormnímu zájmu učitelů jsme se rozhodli kapacitu navýšit o třetinu na celkem 180 míst.

člen odborného týmu

Bohumil Zmrzlík

ředitel ZŠ a MŠ Mendelova

V našem projektu úzce spolupracujeme s deseti školami. Díky Festivalu můžeme najednou oslovit každý rok další stovky učitelů základních škol z celé České republiky. Je úžasné vidět, kolik z nich je ochotno učit se novým věcem, zlepšovat svou výuku a dávat dětem možnost učit se naplno a s radostí.“

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Více informací o projektu Pomáháme školám k úspěchu naleznete na stránkách: http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu

Krátké video o minulém ročníku vzdělávací akce Festival pedagogické inspirace, který se uskutečnil v pražské ZŠ Kunratice, lze shlédnout na stránce:
https://www.youtube.com/watch?v=PierrFJrURM

 

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality