Jak zlepšovat kvalitu českého školství a čím motivovat pedagogy, téma pro profesionály v panelové diskusi Festivalu pedagogické inspirace

Jak zlepšovat kvalitu českého školství a čím motivovat pedagogy, téma pro profesionály v panelové diskusi Festivalu pedagogické inspirace

Jak zlepšovat kvalitu českého školství a čím motivovat pedagogy, téma pro profesionály v panelové diskusi Festivalu pedagogické inspirace
Tradiční Festival pedagogické inspirace Pomáháme školám k úspěchu proběhl ve dnech 10. - 11. listopadu 2017 v prostorách Základní školy Kunratice. 780 učitelů z celé České republiky se zde zúčastnilo 130 workshopů. Během Festivalu poprvé proběhla panelová diskuse na téma systémových změn vedoucích ke zlepšení kvality výuky a učení. ZŠ Kunratice je jednou z prvních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation.

Letos poprvé byla do programu Festivalu zařazena také moderovaná panelová diskuse na téma Co a jak je třeba systémově změnit, aby se zlepšila kvalita výuky a učení na českých základních školách. Odborníci s mnohaletou praxí i zástupci institucí a organizací působících nejen v českém vzdělávacím systému diskutovali, co podle nejnovějších výzkumných studií a zkušeností ze škol zlepšuje výsledky učení dětí ve škole i jak převést tyto poznatky do výukové praxe českých škol. Vedle Hany Košťálové, programové ředitelky projektu Pomáháme školám k úspěchu, se do panelové diskuse zapojili také Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice a Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ Dobronín. O zkušenosti s první veřejnou alternativní třídou se podělila Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Na Zatlance. Odborné instituce v diskusi reprezentovala Dana Pražáková, z České školní inspekce a o zahraniční zkušenosti se podělil Rik Vanderhhauwaert, ředitel DNI-VSKO z Belgie.

Učitelé pro učitele

Dlouhodobým sledováním a vlastní praxí jsme došli k závěru, že každý pedagog, jehož cílem je stále vylepšovat kvalitu výuky, se nejlépe učí od svých kolegů. I takový profesionál potřebuje pro svůj další rozvoj zpětnou vazbu někoho zvenčí, někoho komu v odborné rovině i lidsky důvěřuje.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

Popisuje metodu vzájemného učení pedagogů Hana Košťálová. Účastníci festivalu pedagogické inspirace tak v rámci 130 praktických dílen řešili výukové problémy a výzvy, či společně rozebírali přípravy, realizaci i vyhodnocení výuky.

Chceme-li zlepšit učení dětí, musíme zlepšit kvalitu výuky, a ta je plně v rukou učitele. Pokud tedy chceme zlepšit celý systém, je třeba do učitelů dlouhodobě investovat.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

Říká s jistotou Hana Košťálová a dodává, že investicí do učitelů nemyslí v první řadě plošné zvyšování platů, ale fakt, že vedení školy musí mít možnost podpořit kvalitu výuky přímo ve třídách či ve sborovně. Pro systémové zlepšení učení a výuky na veřejných školách je dle odborníků nutná především součinnost státních institucí, k čemuž je třeba akceptovat následující teze:

  • Podporovat vzájemné učení učitelů i škol například formou párové výuky nebo sdílení zkušeností mezi školami.

  • Důvěřovat pedagogům a důvěru jim vyjadřovat i prakticky. Poskytnout jim odpovědnost za jejich pedagogický rozvoj, který pomáhá být úspěšnějším učitelem.

  • Rozhodnout se pro jednoduchou vizi, týkající se učení každého žáka a tu naplňovat.

  • Nesvazovat tok peněz na školní inovace šablonami či projekty na předepsaná témata.

  • Pomoci školám s pravidelným vyhodnocením aktuálního stavu a porovnáním s vizí. Spolu s pedagogy definovat, čemu se chtějí učit a jak, aby se jejich škola k vizi trvale ubírala.

  • Financovat realizaci školních plánů pedagogického rozvoje, což nemusí být drahé.

  • Dalšími kroky nezvyšovat současné administrativní povinnosti pedagogických pracovníků.

Jak zlepšovat kvalitu českého školství a čím motivovat pedagogy, téma pro profesionály v panelové diskusi Festivalu pedagogické inspirace

Praxe - do třídy v páru

Jednou z osvědčených metod, kterou praktikují školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu je párová výuka. Ve třídě je kromě pedagoga přítomen ještě tzv. pedagogický asistent - může to být student vysoké školy, čerstvý absolvent, ale i učitel s několikaletou praxí. Ten se do výuky sám zapojuje, ale má zároveň možnost sledovat svého zkušenějšího kolegu. „Na začátku může být výuka v páru pro pedagoga samotného nezvyklá. Důležité je, aby důvěřoval svým žákům i sám sobě a v tom ho musí v počátku podpořit i vedení školy,“ popisuje nutnost vyvážit autonomii učitele s pocitem bezpečí Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice, kde je tento způsob výuky úspěšně používán již 7 let. Z párové výuky přitom má prospěch nejen začínající pedagog. Další názor, nové myšlenky a především pomocnou ruku získává též hlavní pedagog a společně mají možnost poskytnout individuální péči žákům, což je cílem dobrého veřejného školství, ve kterém se každý žák rád učí.

Třetí ročník

Již potřetí proběhl na Základní škole v pražských Kunraticích úspěšný Festival pedagogické inspirace. V průběhu dvou dnů se na půdě kunratické školy uskutečnilo více než 130 praktických dílen pro učitele vedených pedagogy ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu i dalšími odborníky. Festivalu se letos zúčastnilo celkem 780 pedagogů z celé České republiky. Součástí edukačního programu bylo i scénické čtení nebo videodílny.

Inspirace i po skončení festivalu

Podpora pedagogům nekončí s posledním workshopem Festivalu pedagogické inspirace. Školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu zůstávají v kontaktu a jejich pracovníci mají možnost sdílet zkušenosti v průběhu celého roku. Praktickou podporu a zpětnou vazbu k výuce poskytují školám pedagogičtí konzultanti, tu teoretickou zajišťují webové stránky projektu www.pomahameskolam.cz nebo odborný časopis Kritická gramotnost.

Video z minulých ročníků Festivalu pedagogické inspirace a další vzdělávací videa lze shlédnout na stránce: http://bit.ly/PomahameSkolam

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality