Projekt Pomáháme školám k úspěchu se rozrostl o další tři veřejné základní školy

Nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation přijala do projektu Pomáháme školám k úspěchu tři veřejné základní školy. Jsou to 8. základní škola Most z Ústeckého kraje, ZŠ Slatiňany z Pardubického kraje a Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, z Jihomoravského kraje. Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je tak nyní celkem zapojeno zhruba 760 pedagogů a jejich prostřednictvím 8,4 tisíce žáků.

Nově přijaté školy se už o prázdninách zapojí do sdílení zkušeností s dalšími školami, které jsou do projektu zapojené již pět a více let. Od září začnou spolupracovat s pedagogickými konzultanty a do výuky zapojí asistenty pedagoga. Během školního roku si pak připraví plány pedagogického rozvoje školy i jednotlivých pedagogů. Zároveň dle vlastních potřeb budou do výuky postupně zapojovat praxí osvědčené postupy výuky, kterými jsou například formativní hodnocení, dílny čtení, výuka matematiky podle prof. Hejného a další. Využívat budou také rozsáhlé know-how, které projekt Pomáháme školám k úspěchu doposud pro veřejné základní školy v ČR nashromáždil a dále rozvíjí – metodické postupy, tematické videoučebnice, inspirace z odborného periodika Kritická gramotnost, který vydává tým projektu, nebo třeba unikátní manuál mapující cestu dětí ke čtenářství.

Výběrové řízení probíhalo půl roku a členové expertní rady projektu vybírali z desítek přihlášených škol. Jednou z důležitých podmínek, kterou musela každá škola splnit, je souhlas většiny pedagogického sboru se zapojením školy do projektu. Cílem projektu je intenzivně podporovat školu v každém kraji ČR, s přijetím nových škol jsou tak již pokryty dvě třetiny krajů.

Nově přijaté školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Pedagogický sbor tvoří 50 učitelů a asistentů pedagoga, školu navštěvuje 500 žáků.
Ředitel školy Roman Tlustoš k přijetí školy do projektu říká: „Líbí se mi komplexnost projektu Pomáháme školám k úspěchu a  jeho snaha dosáhnout úspěchu pro každého žáka prostřednictvím investic do kvality pedagogické práce. Jsem přesvědčen, že to je správná cesta.“

ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136
Pedagogický sbor tvoří 38 učitelů, školu navštěvuje 480 žáků.
Ředitel školy Ivo Mandys k přijetí školy do projektu říká: „Oslovil nás cíl projektu, který je v souladu s vizí naší školy, a to zaměření na každého jednotlivého žáka. Těšíme se na mentorskou podporu, se kterou máme již zkušenosti a párovou výuku, kterou teprve zkoušíme. Vážíme si možnosti spolupracovat s úspěšnými školami a pedagogickými lídry z celé České republiky.“

8. základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614
Pedagogický sbor tvoří 50 učitelů a asistentů pedagoga, školu navštěvuje 530 žáků.
Ředitel školy Roman Ziegler k přijetí školy do projektu říká: „Do projektu jsme se přihlásili s cílem zlepšit svou práci a získat podporu, která je pro takové zlepšování velmi potřebná, ať už v materiální, finanční či metodické podobě. Výběr naší školy bereme jako výzvu k dalšímu zlepšování se.“

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality