Projekt Pomáháme školám k úspěchu: dva tisíce knih pro děti se ztíženým přístupem ke vzdělávání

Dar Nadace The Kellner Family Foundation dětem ze základních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu: 2 000 knih v hodnotě 400 000 Kč pro 992 žáků ZŠ.

Výuka v českých školách se v době nouzového stavu ze dne na den proměnila z prezenční na distanční. Se změnami se museli velmi rychle vypořádat i učitelé škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. S metodikou online výuky i se způsoby, jak pečovat o vzdělávací potřeby žáků ze sociálně slabších rodin, které jsou při delším přerušení prezenční výuky nejohroženější, jim výrazně pomáhají naši pedagogičtí konzultanti a mentoři. 

Děti často nemají k dispozici vhodné knihy v domácí knihovně.

V projektu Pomáháme školám k úspěchu se dlouhodobě věnujeme zlepšení čtenářství, čtenářské a kritické gramotnosti a pisatelství. Děti si za normálních okolností mohou zapůjčit knihy ve své škole nebo v knihovně. O tyto možnosti ale nyní přišly. Proto jsme se rozhodli v námi podporovaných školách společně s jejich učiteli děti bez knih vytipovat a připravit pro ně čtenářský balíček.

Ilona Urbanová

ředitelka Pomáháme školám k úspěchu

„Knihy jsou v době zhoršení ekonomické situace rodin bohužel obvykle mezi prvními položkami, které jsou vyřazeny z nákupních košíků,“ dodává.

V těchto dnech roznesla „Knihonožka“ 992 dětem z 22 základních škol celkem 2 000 knih.

Jedná se o konkrétní děti, které vyrůstají v nepodnětném prostředí či v rodinách, které si nemohou nyní dovolit dětem pořídit ani knihu. Hrozí tak, že tito žáci v období, kdy jsou školy zavřené, zaostanou i v tak zásadní schopnosti, jako je čtenářství.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

„Jedná se o konkrétní děti, které vyrůstají v nepodnětném prostředí či v rodinách, které si nemohou nyní dovolit dětem pořídit ani knihu. Hrozí tak, že tito žáci v období, kdy jsou školy zavřené, zaostanou i v tak zásadní schopnosti, jako je čtenářství,“ uvádí Hana Košťálová, programová ředitelka projektu. Zároveň dodává, že fenomén nazývaný „Summer Learning Loss“, který popisuje prohlubování rozdílů mezi žáky kvůli přerušení školy, je odborníky pozorován po každých letních prázdninách, ale obecně ho lze vztáhnout na každé delší období, kdy děti nedochází do školy. Během prázdnin se děti, které nečtou, posunou v této dovednosti až o dva měsíce zpět a návrat na úroveň před prázdninami trvá na počátku nového školního roku až šest týdnů. „Nejvíce ohroženy jsou přitom právě děti ze sociálně slabých rodin. Ztrácejí kontakt se spolužáky a pomyslné nůžky se tak ještě více rozevírají,“ dodává Hana Košťálová

Romana Bláhová, zástupce ředitele Základní školy Tomáše Šobra v Písku reagovala na zásilku knih pro žáky této školy takto: „Nedalo nám to a musíme napsat naše pocity, které zažíváme. V této pro nás všechny nelehké a zvláštní době, bychom Vám rádi, a opravdu ze srdce, touto cestou chtěli poděkovat za velkorysý dar. Knížky, které byly zakoupeny pro žáky naší školy, jsou úžasné. Byl to od Vás vynikající nápad, který přinese úsměv na tváři nejednomu našemu žákovi. I přes roušky bylo znát, že mají opravdickou radost. Tu jsme zažívali i my, kteří jsme u předání byli. Ještě jednou, obrovské DÍKY!“

Projekt Pomáháme školám k úspěchu: dva tisíce knih pro děti se ztíženým přístupem ke vzdělávání

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality