Projekt Pomáháme školám k úspěchu plánuje rozšíření  do stovky veřejných základních škol

Projekt Pomáháme školám k úspěchu plánuje rozšíření do stovky veřejných základních škol

Projekt Pomáháme školám k úspěchu plánuje rozšíření  do stovky veřejných základních škol

„Do druhé dekády své existence vstupuje projekt Pomáháme školám k úspěchu s rozhodnutím výrazně rozšířit působení, a to na stovku veřejných základních škol,“ komentovala rozvoj projektu jeho ředitelka Ilona Urbanová

Od nového školního roku budou projektové školy sdílet nabyté zkušenosti s dalšími školami v jejich blízkém okolí. Učitelé v projektových školách budou nabízet otevřené hodiny, metodické postupy i materiály kolegům z dalších škol.

Ilona Urbanová

ředitelka Pomáháme školám k úspěchu

Nyní probíhá výběr ze seznamu asi 300 škol, které se o účast v projektu již dříve zajímaly.

Všechny zapojené školy budou směřovat k vizi projektu: „Aby se každý žák učil naplno a s radostí“. Projektové školy, tedy ty, které jsou do projektu už více let zapojené, budou šířit své zkušenosti, za výrazné personální i finanční podpory projektu Pomáháme školám k úspěchu. V každé projektové škole bude působit na plný úvazek pedagogický konzultant, jehož rolí je přímá podpora profesního rozvoje učitelů ve školách zařazených do projektu. Soustředit se budou na oblast čtenářství a pisatelství žáků i kritickou gramotnost, vedení škol i celý pedagogický sbor bude směřovat k upevnění kultury podporující učení žáků i profesní rozvoj učitelů. 

Čteme a píšeme dnes mnohem víc než kdy dřív. Texty, s nimiž se setkáváme, jsou výrazně komplikovanější. Zahrnují také obrázky, zvuky nebo pohyb. Navíc se ve společnosti uplatňuje „síla slova“ - děti se proto potřebují učit, jak lze prostřednictvím komunikace ovlivňovat lidi, jak to můžeme odhalovat a případně se tomu bránit.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka Pomáháme školám k úspěchu o zaměření projektu

Ve druhém pololetí aktuálního školního roku se projekt Pomáháme školám k úspěchu opět podílí na uspořádání konference Úspěch pro každého žáka, která bude v Praze 21. dubna. Letos nabídne například vystoupení Olli-Pekka Heinonena, který je v posledních letech generálním ředitelem finské Národní agentury pro vzdělávání a pět let byl také finským ministrem školství. 

V březnu a dubnu za podpory projektu Pomáháme školám k úspěchu otevřou vyučovací hodiny školy v Mostě, Třinci, Dobroníně a Českém Krumlově a nabídnou inspirativní dílny pro pedagogy v rámci regionálních „Festivalů pedagogické inspirace“.

 

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality