Petr Šlemenda

Pomáháme školám k úspěchu: nově pod vedením Petra Šlemendy, s plánem na další rozšíření i podporou pro ukrajinské žáky

Petr Šlemenda

Projekt Pomáháme školám k úspěchu financovaný Nadací The Kellner Family Foundation zahájil už 13. školní rok. Nový ředitel Petr Šlemenda plánuje další rozšíření stávající sítě zapojených veřejných základních škol. Čtenářství, pisatelství a kritická gramotnost zůstávají i nadále obsahovými pilíři projektu. Nově mohou zapojené školy čerpat též příspěvky na personální náklady vynaložené na začlenění ukrajinských žáků.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu ve školním roce 2022/2023

  • V zapojených 112 veřejných základních školách působí 2 991 učitelů.

  • Projekt pozitivně působí na celkem 39 603 žáků v celém Česku.

  • Ve školním roce 2022/23 rozdělí rodinná nadace Kellnerových českým školám 40 milionů korun.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu vstupuje do třináctého školního roku s novým vedením. Do pozice ředitele Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. byl od 1. září 2022 jmenován Petr Šlemenda. Do projektu přichází z pozice ředitele školy Open Gate v Babicích u Prahy, profesní zkušenosti získával také jako ředitel základní školy v Příbrami, předtím jako pedagog na základních a středních školách.

Ve střednědobém horizontu pak navrhuji rozšíření projektu o další 2-3 vytipované lokality, celkově bychom chtěli stávající síť rozšířit až na 150 veřejných základních škol. Na to budeme připraveni ve školním roce 2024/25.
ředitel Pomáháme školám k úspěchu

Petr Šlemenda

ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Petr Šlemenda má v českém školství letité zkušenosti. Vystudoval obor učitelství anglického jazyka pro základní školy na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, absolvoval rovněž řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání v ČR i zahraničí. Profesní kariéru zahájil jako učitel angličtiny a později i němčiny, tělocviku a výchovy k občanství a ke zdraví. Podílel se též na aktivitách města Příbram ke zlepšení vzdělávacího procesu.

Vedení projektu přebírá po šesti měsících, kdy Pomáháme školám k úspěchu poznával z pozice konzultanta. Prvními změnami, které po svém jmenování navrhuje, jsou prodloužení současného tříletého cyklu podpory zapojených škol na roky čtyři. Hlavními důvody jsou zpomalení procesu vlivem pandemie, online výuky a vytížením škol začleňováním ukrajinských žáků. „Ve střednědobém horizontu pak navrhuji rozšíření projektu o další 2-3 vytipované lokality, celkově bychom chtěli stávající síť rozšířit až na 150 veřejných základních škol. Na to budeme připraveni ve školním roce 2024/25,“ popisuje Petr Šlemenda další zásadní změnu a směr, kterým by se měl projekt dál rozvíjet.

Rozvoj gramotností i nadále hlavním cílem

Obsahovými pilíři projektu nadále zůstávají čtenářství, pisatelství a kritická gramotnost. V zapojených 112 veřejných základních školách působí 2 991 učitelů. Ti všichni disponují ověřenými vzdělávacími postupy a sami zjišťují, nakolik v konkrétním kolektivu fungují a napomáhají tomu, že se každý žák skutečně učí. „Čteme a píšeme dnes mnohem víc než kdy dřív. Texty, s nimiž se setkáváme, jsou výrazně komplikovanější. Navíc se ve společnosti uplatňuje síla slova. Děti proto potřebují rozumět tomu, jak lze prostřednictvím komunikace ovlivňovat lidi, jak to můžeme odhalovat a případně se tomu bránit,“ vysvětlila Hana Košťálová, programová ředitelka Pomáháme školám k úspěchu. Pedagogičtí konzultanti a další experti dávají učitelům i vedení škol odbornou podporu, aby mohli zlepšovat své profesní dovednosti, učit se nové metody a měli víc času věnovat se naplno svým žákům a zavádět podnětnější přístupy k výuce do praxe.

Nově i podpora začlenění ukrajinských dětí

Školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu mohou nově kromě standardní finanční a personální podpory čerpat také příspěvky na zajištění výuky ukrajinských dětí a jejich začlenění do kolektivů. Nadace The Kellner Family Foundation ve spolupráci s Nadací PPF rovněž významně přispěly k tomu, že jsou pro ukrajinské uprchlíky k dispozici učebnice a metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Přes webový portál učebniceproukrajinu.cz poskytly zdarma 14 titulů, přibližně 340 tisíc výtisků, českým školám, organizacím zapojeným do adaptačních programů a jazykového vzdělávání i samotným Ukrajincům. Pomoc směřuje i mnohým dalším organizacím a jednotlivcům.