3. Letní škola čtenářství pro učitele začne  v neděli 12. srpna v Brně

3. Letní škola čtenářství pro učitele začne v neděli 12. srpna v Brně

3. Letní škola čtenářství pro učitele začne  v neděli 12. srpna v Brně
3. ročník Letní školy pořádaný týmem zaměřeným na rozvoj čtenářství projektu Pomáháme školám k úspěchu začne v neděli 12. 8. 2018. Odborné dílny letošní Letní školy čtenářství budou probíhat v prostorách Orea Resortu Santon u Brněnské přehrady až do pátku 17. 8. 2018. Dvaceti programových bloků se během šesti dnů zúčastní 120 pedagogů z více než 45 základních škol z celé ČR. Dílny povede 26 lektorů, z nichž převážná většina jsou učitelé a ředitelé z praxe, které doplňují dva vysokoškolští pedagogové a 4 odborní lektoři, kteří nejsou aktivními učiteli.

Mottem letošní Letní školy je výrok novozélandského pedagoga J. Hattieho:

“Každý žák má nárok na vynikajícího učitele, a to ne náhodou, ale cíleně“:

„Každý žák...       
nejen někteří, nejen ti, jejichž rodiče si to mohou dovolit, nebo žáci mající „štěstí“ v podobě dobré školy v blízkém okolí

...má nárok...          
ano, žáci mají právo na kvalitní vzdělávání

...na vynikajícího učitele...
takového, který si s dítětem vybuduje pevný vztah, rozumí svému předmětu i tomu, jak jej vyučovat, a vyhodnocuje dopad své výuky

...ne náhodou...       
vzdělávání dětí nemá být ponecháno náhodě; naopak - nároky kladené na dítě se nemají lišit učitel od učitele, každé dítě má mít zaručenou nejvyšší úroveň očekávání

...ale cíleně.“           
existují postupy, které fungují, jsou-li využity v pravý čas

Účastníci letní školy čtenářství budou v Brně během šesti dnů hledat odpovědi na otázky, co mohou udělat, aby se jejich žáci ještě lépe učili, jak vést výuku, aby se z dětí stávali přemýšliví čtenáři i jak si mohou jednotliví členové pedagogického sboru pomoci ke zlepšení výuky vzájemně.

Během jednotlivých dílen budou odhalovat literární prostor, snažit se propojovat čtenářské a oborové cíle a na nově zapojené pedagogy čekají náměty a praktické ukázky, jak začít pracovat se čtenářským kontinuem.

Letní škola má všem účastníkům pomoci zlepšit porozumění tomu, co je čtení a čtenářství a jak je vyučovat. S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti pravidelně zlepšují také v jiných předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Doplňuje, že právě to je cesta, jak se výuka může stát efektivnější pro každého žáka.

Malá ochutnávka z letošního programu

Všestranné zaměření setkání učitelů základních škol potvrzují též jednotlivé bloky programu:

  • v úterý si učitelé vyzkouší například čtení schematických zobrazení v přírodních vědách. Budou se, prostřednictvím rozboru studentských prací, věnovat otázce „Komu patří Krym?“, kterou rozeberou z pohledu různých aktérů;

  • na pedagogy - začátečníky bude zaměřen blok s názvem Začátky práce s čtenářským kontinuem, které popisuje vývoj dítěte od začínajícího čtenáře až k samostatnému přemýšlivému čtenáři;

  • ve středu se učitelé budou věnovat sdílení lekcí a kolegiální spolupráci, která je pro rozvoj výuky každého pedagoga velmi cenným nástrojem. Dává jim příležitost inspirovat se navzájem a získat zpětnou vazbu od kolegů.

Program každého dne zahájí společné ranní čtení a následovat budou pracovní dílny.

Ukážeme si třeba, jak může vypadat rozhovor nad výkony žáků a nad lekcí, ve které výkony vznikly, aby se odhalily tzv. osobní teorie učitelů účastnících se rozhovoru. A sami si to pak vyzkoušíme při lekcích kolegů i svých vlastních.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

Hana Košťálová dodává, že do další praxe by si z takové dílny učitelé měli odnést poznání, že učitelská rozhodnutí jsou ovlivněna přesvědčeními a osobními teoriemi o tom, co jak při výuce a učení funguje.

V rámci Letní školy čtenářství i letos proběhne také setkání vedoucích pracovníků 11 čtenářských škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde zúčastnění zhodnotí dosavadní práci a připraví plány i konkrétní cíle pro další rok.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality