Letní škola 2022 - Hana Košťálová

Osmdesát pedagogů se společně učilo a zlepšovalo svou odbornost na týdenní letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu v Hustopečích

Letní škola 2022 - Hana Košťálová

Osmdesát pedagogických lídrů z řad učitelů, zástupců a ředitelů veřejných základních škol absolvovalo pětidenní letní školu projektu Pomáháme školám k úspěchu v Hustopečích. Hodnotili uplynulý školní rok, sdíleli zkušenosti a pracovali na dlouhodobých programech pro rozvoj čtenářské a pisatelské gramotností žáků ve více než stovce zapojených veřejných základních škol. Čtenářství a pisatelství  patří k obsahovým pilířům projektu podporovaného již 13 let Nadací The Kellner Family Foundation.

80 pedagogů z celé České republiky se tento týden sešlo v Hustopečích na letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu. V pětidenním programu se zabývali nejen čtenářstvím a pisatelstvím, stěžejním tématem workshopů a diskusí byly dlouhodobé plány na rozvoj gramotností u žáků, které by jim umožňovaly větší sebeřízení při učení. „Projekt je dnes geograficky rozsáhlý. Jednotlivé zapojené školy jsou hodně autonomní, znají cíl a jdou za ním vlastní cestou. Letní škola je projektovým vrcholem roku, který propojuje nejen uplynulý školní rok s tím následujícím, ale pomáhá nám udržovat sdílení mezi školami z celé republiky,“ uvedla Hana Košťálová, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu podporovaného Nadací The Kellner Family Foundation. Zároveň doplnila: „Naší snahou je, aby se školy učily nejen od sebe, ale především společně. Předávání zkušeností, materiálů a tipů je jen první fází společného učení. Mnohem důležitější je, když učitelé společně řeší problémy, na které při rozvoji čtenářské gramotnosti a pisatelství narážejí. Vzniká tak sdílené know how, které se prostřednictvím zapojených učitelů dostává do škol.“

Čteme a píšeme dnes mnohem víc než kdy dřív. Texty, s nimiž se setkáváme, jsou výrazně komplikovanější. Navíc se ve společnosti uplatňuje „síla slova“ - děti  proto potřebují rozumět tomu, jak lze prostřednictvím komunikace ovlivňovat lidi, jak to můžeme odhalovat a případně se tomu bránit.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka, Pomáháme školám k úspěchu

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je zapojeno 112 veřejných základních škol z celé České republiky a 2 991 učitelů na nich působících. Ti všichni disponují ověřenými vzdělávacími postupy a sami zjišťují, nakolik v konkrétním kolektivu fungují a zajišťují, že se každý žák skutečně učí. Společné workshopy jsou tak prostorem pro sdílení zkušeností, ale i cestou k  vyhodnocování dosažených cílů. Spolupráce mezi jednotlivými pedagogy, školami i lokalitami spolu s  podporou pedagogických konzultantů v průběhu celého školního roku vedou ke zlepšení výsledků i změně klimatu jednotlivých škol. „Díky každému z nás se může změnit k lepšímu, aspoň o fousek, život tisíců dětí,“ dodala Hana Košťálová. Metody projektu, prostřednictvím zapojených pedagogů, měly v uplynulém školním roce dopad na celkem 39 603 českých žáků.

 I na letošní letní škole byla část programu  věnována hlavním linkám projektu Pomáháme školám k úspěchu, kterými jsou prožitkové čtenářství, čtení v oborech, pisatelství a kritická gramotnost. „Čteme a píšeme dnes mnohem víc než kdy dřív. Texty, s nimiž se setkáváme, jsou výrazně komplikovanější. Navíc se ve společnosti uplatňuje „síla slova“ - děti  proto potřebují rozumět tomu, jak lze prostřednictvím komunikace ovlivňovat lidi, jak to můžeme odhalovat a případně se tomu bránit,“ vysvětlila Hana Košťálová s tím, že právě Pomáháme školám k úspěchu je odbornou podporou, aby si učitelé i členové vedení škol mohli zlepšovat své profesní dovednosti, učit se nové metody a měli víc času věnovat se naplno svým žákům a zavádět podnětnější přístupy k výuce do praxe.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality