Finanční gramotnost i rozvoj čtenářství v jiných předmětech, než je český jazyk, to jsou témata letošního Festivalu pedagogické inspirace DIDACTICA MAGNA v ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné

Karviná (10. dubna 2017) | Tradiční Festival pedagogické inspirace DIDACTICA MAGNA proběhne v úterý 11. dubna 2017 v prostorách Základní školy Mendelova v Karviné. Více než stovka pedagogů prvního i druhého stupně základních škol se sejde ke společnému jednání, náslechům ve vyučování různých předmětů i workshopům. Hlavním tématem letošního ročníku je využití krátkých textů k rozvoji čtenářské gramotnosti. ZŠ a MŠ Mendelova patří mezi modelové školy projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation.

Pátý ročník úspěšného Festivalu pedagogické inspirace Didactica Magna proběhne na Základní škole Mendelova v Karviné již v úterý 11. dubna 2017. Po loňské rekordní účasti více než 180 pedagogických odborníků a učitelů I. a II. stupně základních škol je i letos očekávána velká účast specialistů nejen z Moravskoslezského kraje. Festival již tradičně zahájí krátká vystoupení učitelů z praxe i odborníků, následně proběhnou náslechy ve vyučovacích hodinách a poté budou praktické workshopy zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Krátkými texty k rozvoji čtenářské gramotnosti

Ústředním tématem letošního ročníku konference budou krátké texty a jejich využití napříč předměty při rozvoji čtenářské gramotnosti. „Na rozdíl od minulosti je dnes většina informací podávána lidem v písemné podobě. Je zde tedy daleko větší tlak na to, aby text nejen děti, ale i dospělí dokázali analyzovat a vytvořit si odstup i vlastní názor na podané informace,“ popisuje Mgr. Bohumil Zmrzlík, ředitel ZŠ a MŠ Mendelova hlavní důvody, proč klade tak velký důraz právě na čtenářskou gramotnost a proč jsou rozbory krátkých textů také tématem festivalu. K průběhu dne Bohumil Zmrzlík doplňuje: „Účastníci konference si ze společných diskusí odnesou inspiraci k tomu, jak pracovat s krátkými texty v hodinách českého jazyka a literatury a jak je lze využít k rozvoji čtenářské gramotnosti i v dalších odborných předmětech, jako jsou občanská výchova, fyzika nebo i matematika.“

My si velmi silně uvědomujeme, jak důležitou dovedností čtení je a jak zásadní roli ve vývoji každého čtenáře hraje právě pedagog.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Tento projekt stál u zrodu prvních ročníků Festivalu pedagogické inspirace a jeden z jeho hlavních cílů je právě rozvoj čtenářské gramotnosti.

Finanční gramotnost i moc dobrého slova

Během odpoledního programu si mohou účastníci festivalu dle aprobace vybrat workshop s konkrétním zaměřením od obecného nastavení podmínek, za kterých lze ve škole rozvíjet čtenářství u všech žáků až po dílny zaměřené na využití krátkých textů v matematice, zeměpisu nebo přírodopisu. Ze všech workshopů si přítomní pedagogové odnesou také přípravu na hodiny i sady textů na téma konkrétního předmětu.

Témata workshopů Festivalu pedagogické inspirace Didactica Magna 2017 v ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

  • Čte celá škola

  • Dobré slovo i železná vrata otvírá

  • Zázraky přírody

  • Na finanční gramotnost s textem

  • Nonsensové texty

  • Žena v čase

  • Jak číst a psát v zeměpise

  • Přírodovědné leporelo

Finanční gramotnost i rozvoj čtenářství v jiných předmětech, než je český jazyk, to jsou témata letošního Festivalu pedagogické inspirace DIDACTICA MAGNA v ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné


Více informací o projektu Pomáháme školám k úspěchu naleznete na stránkách: http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu

Video o minulých ročnících akce Festival pedagogické inspirace a další vzdělávací videa lze shlédnout na stránce: http://bit.ly/PomahameSkolam

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality