Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol

Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol

Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol

Základní škola Ždírec nad Doubravou otevřela 1. 11. 2022 svou výuku celkem 47 pedagogům z blízkých škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Učitelé a členové vedení škol společně navštívili a následně zreflektovali výuku. V odpoledním bloku se zástupci ZŠ Ždírec s kolegyněmi a kolegy z okolních škol podělili o zkušenosti z oblasti školního poradenství, osobního rozvoje a hodnocení pedagogů. Věnovali se také výuce informatiky na 1. stupni nebo robotice, automatizaci a 3D tisku. Formát Otevřené školy je osvědčeným a účinným způsobem kolegiální spolupráce a rozvíjení profesních dovedností pedagogů. 

Základní škola Ždírec nad Doubravou zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu podporovaného Nadací The Kellner Family Foundation otevřela první listopadový den vyučovací hodiny celkem 47 učitelům z okolních připojených škol. Ti v rámci Otevřené školy absolvovali dle své aprobace výuku jednoho či dvou konkrétních předmětů a následně hodiny společně s vyučujícími zreflektovali. „Smyslem otevírání hodin je sledovat, co dětem v učení pomáhá a co je naopak brzdí, a společně se z toho poučit,“ popisuje Petr Šlemenda, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. a dodává, že cílem není hodnotit učitele, ale sledovat průběh výuky, zapojení žáků a začlenění nových prvků do výuky.

Smyslem otevírání hodin je sledovat, co dětem v učení pomáhá a co je naopak brzdí, a společně se z toho poučit.
ředitel Pomáháme školám k úspěchu

Petr Šlemenda

ředitel, Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Otevřené hodiny nejsou ukázkovými hodinami ani hospitací. Jde o formát kolegiální spolupráce, běžnou výuku, do níž učitel přizve své kolegy. Ti jsou předem informováni o cíli hodiny a upozorněni na to, co mají sledovat. „V naší škole se intenzivně a pravidelně zabýváme vzájemným sdílením zkušeností. Snažíme se o to, aby každý učitel přistupoval k učení dětí s otevřenou myslí a přemýšlel o tom, jestli to, co dělá, je možné zlepšit tak, aby výuka byla efektivnější a pro děti přitažlivější. Projekt Pomáháme školám k úspěchu nám pomohl dosáhnout toho, že společné profesní učení je součástí kultury naší školy,“ oceňuje dopady projektu Josef Remeš, učitel ze ZŠ Ždírec nad Doubravou. Vyhodnotí-li učitelé v průběhu reflexe metodu jako ne zcela úspěšnou, diskutují společně možnosti, jak učivo zprostředkovat s větším dopadem na všechny žáky. Metodika výuky na školách aktivně využívajících otevřené hodiny je tak výrazně dynamičtější a efektivnější.

Snažíme se o to, aby každý učitel přistupoval k učení dětí s otevřenou myslí a přemýšlel o tom, jestli to, co dělá, je možné zlepšit tak, aby výuka byla efektivnější a pro děti přitažlivější.

Josef Remeš, učitel, ZŠ Ždírec nad Doubravou

V odpoledním programu nabídla Otevřená škola několik dalších témat. Učitelé i zástupci vedení škol společně probrali zkušenosti ze školních poradenských pracovišť nebo diskutovali o školních knihovnách. Zástupci ZŠ Ždírec se podělili o zkušenosti s digitálními technologiemi a s výukou informatiky na 1. stupni základních škol, a to včetně praktických ukázek. Ve skupině s tématikou automatizace, robotika a 3D tisk ukázal učitel ze ZŠ Ždírec nad Doubravou pedagogům z okolních škol i žákovské práce. Pro zástupce managementu škol byla připravena skupina, která se věnovala systému hodnocení zaměstnanců s podtitulem cesta osobního rozvoje každého učitele.

Otevřená škola, Základní škola Ždírec nad Doubravou

Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních školZákladní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních školZákladní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol
Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol
Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol
Základní škola ve Ždírci nad Doubravou přivítala 47 pedagogů z okolních škol