background image

Tomáš Marťák

Náš stipendista 2016 – 2020
Tomáš Marťák
Tomáš Marťák

Střední škola

Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23

Univerzita

University of Glasgow, UK

Obor

Biochemistry

Kontakt

tomas.martak@gmail.com

Teorie i praxe

V letech 2016–2020 jsem vystudoval za podpory Nadace The Kellner Family Foundation BSc Biochemistry na University of Glasgow. Jednoznačně můžu říct, že mi tento zážitek opravdu změnil život. Oproti studiu v Čechách mi přišlo, že byl alespoň v mém oboru kladen mnohem větší důraz na praktické zkušenosti, skupinovou práci a samostatnou činnost mimo výuku spíš než jen na nekonečné drcení teorie. Díky tomuto přístupu jsem často naučené techniky a teoretické poznatky mohl rovnou vyzkoušet v laboratoři.

V prvním ročníku čtyřletého studia nám nastínili jak teoretické a praktické základy biologie a chemie, tak čtení a psaní vědecké literatury. V druháku si mohli studenti vybrat specializovanější moduly a ve třeťáku jsme museli potvrdit obor, nebo dle potřeby i změnit zaměření. Tím začalo drcení – každodenní lekce a praxe byly protkané tutoriály a prezentacemi. Poslední ročník byl nejtěžší, přibyla bakalářka a analýzy článků dvakrát do týdne. Obor mi dal skvělý základ do biochemie a molekulární biologie.

Mimoškolní činnost

I přes samotný obor a skvělé přednášející, nejvíc mi asi dala bezedná tůně příležitostí. Díky důrazu na vlastní život a samostatné plánování při studiu jsem měl šanci chodit na přednášky postgraduálních studentů a navštěvujících lektorů, zároveň jsem jako třídní reprezentant sbíral feedback od spolužáků a navrhoval změny přímo koordinátorům kurzu. Studium v Glasgow mi dále umožnilo zažít dvě letní laboratorní praxe, druhou i na brněnském CEITEC, a to v oblasti strukturální biologie a molekulární biomedicíny.

Sice bych měl spoustu dalších zážitků, nejlepší však byla má mimoškolní činnost v univerzitním orchestru The Kelvin Ensemble a v Glasgow University Karate Club. V obou spolcích jsem od třeťáku zastupoval role pokladníka nebo předsedy a se členy obou jsem zažil nezapomenutelné chvíle na soutěžích, vystoupeních a různých večerech. Udělal jsem si mezinárodní kamarády a naučil jsem se být organizovaný, soběstačný, sociální a jistější. Zkrátka bych tyto zážitky nikdy za nic nevyměnil. 

Biotechnologický startup

Po bakaláři jsem měl problém s nedostatkem specializace a nejvíc mě táhla možnost zkoumat a vyvíjet řešení pro lidské nemoci. Proto jsem se přihlásil na MRes Biomedical Sciences v Glasgow, kde jsem, jakmile to pandemie dovolila, získal skvělé zkušenosti v půlroční laboratorní praxi na projektu zabývajícím se molekulární biologií SARS-CoV-2. Studium jsem dokončil v říjnu 2021 a v prosinci 2021 budu nastupovat jako vědecký pracovník v českém biotechnologickém startupu Terasom, kde se budu podílet na vývoji imunoterapií proti rakovině. Těším se, kam dál mě tato cesta povede. 

Pro české středoškoláky

Pokud bych měl něco vzkázat českým středoškolákům, tak je to, že by se neměli bát vyzkoušet něco nového i za cenu případných neúspěchů a strachu z neznáma. Hlavně se nenechte odradit jiným jazykem – běžte si za tím, co vás táhne, zbytek se naučíte na místě. Občas lituji, že jsem se tímto sám v minulosti neřídil. Množství nových zkušeností a kamarádů za to rozhodně stojí, i kdyby to bylo jen na rok.

Moje články a napsali o mně

Všechny články