background image

Zuzana Šaterová

Naše stipendistka od roku 2022
Zuzana Šaterová
Zuzana Šaterová

Střední škola

Open Gate

Univerzita

University of Glasgow, UK

Obor

Biochemistry

Rodné město

Poděbrady

Kontakt

z.saterova@gmail.com

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2022

Obor a mé plány

Pro obor biochemie jsem se rozhodla, jelikož mě nepřestává fascinovat, jakým způsobem nám přírodní vědy pomáhají porozumět životu – vytváří povědomí o našem okolí a citlivost vůči životnímu prostředí, zároveň nás také učí hodnotě zodpovědnosti.

Můj zájem o obor biochemie zesílil během stáže v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR, kde jsem si vyzkoušela praktickou stránku výzkumu jako členka vědecké skupiny zaměřené na studium struktury a funkce klíčových proteinů viru Hepatitidy B. Zároveň mě stáž utvrdila v přesvědčení, jak moc je v současném světě důležité nejen oplývat hlubokými vědomostmi, ale také být schopen je účinně aplikovat v praxi (což později ovlivnilo můj proces výběru univerzity).

V budoucnu bych ráda našla uplatnění ve výzkumu v oblasti klinické biochemie, která se zabývá diagnostikou a léčbou široké škály onemocnění. Všechny procesy s touto oblastí spojené se v zásadě odehrávají na buněčné či molekulární úrovni - domnívám se tedy, že průnik mezi oběma disciplínami, biologií a chemií, je zcela nezbytný.

Studium na univerzitě

Mezinárodní reputace Spojeného království pro excelenci v biochemickém výzkumu byla jedním z hlavních důvodu pro mé rozhodnutí pro studium v zahraničí. Nejvíce sympatický na University of Glasgow je pro mě způsob, jakým uznává a podporuje důležitost získání praktických zkušeností z “reálného světa” skrze workshopy, stáže, pracovní příležitosti a dobrovolnické aktivity. Výhodou této univerzity je také velká mezinárodní komunita studentů, která, kromě obohacení mého kulturního života a rozrůstání kontaktů, mi může pomoci získat bližší náhled do problémů jiných lokací i mimo Evropu. Těším se tak na nové zkušenosti, které mi studium ve Spojeném království poskytne po osobní i profesní stránce.

Českým středoškolákům bych doporučila nenechat se odradit byrokratickou zátěží, kterou s sebou přináší vyřizování všech potřebných dokumentů ke studiu v zahraničí. V mém případě největší obavy nepramenily z univerzitních přihlášek, ale z administrativní náročnosti která následovala po samotném přijetí. Pro studium ve Velké Británii se jedná převážně o vyřizování studentského víza, což s sebou nese komunikaci s univerzitou a imigrační policií, ještě s ohledem na krátký časový úsek, který je k dispozici.

Volný čas a zájmy

Narozdíl od mých akademický zájmů, mé volnočasové aktivity se přiklánějí k více umělecké stránce. Zatímco deštivé dny mimo učebnu trávím čtením detektivních románů Agathy Christie s hrnkem horkého čaje, při těch slunečných nejraději vyjdu do přírody nebo po památkách s fotoaparátem v rukou. V oblasti sportu se od malička rekreačně věnuji tenisu.

Na závěr, kdybych si měla vybrat jednu věc, bez které bych se v životě neobešla, bezpochyby by šlo o Google mapy. Přestože je můj orientační smysl víceméně neexistující, ráda prozkoumávám nová místa s krásnou přírodou nebo architekturou k focení. Je tak možné, že bez Google map bych cestu k mému cíli nebo domů nikdy nenašla a jen nekonečně bloudila v kruzích.