První praxe!

Už jsem se prokousal přes dvě třetiny druhého semestru a za celé období jsem nezažil ten slastný pocit s názvem nuda. Obzvláště poslední měsíc byl opravdu krušný, jelikož jsem musel takřka žonglovat s úkoly, tréninky a soutěži v karate, se cvičením přednesů na orchestr, a ještě k tomu se sháněním laboratorní praxe na léto.

Tento rok se mi konečně podařilo narazit na výzkumníka, který by byl ochotný mě přijmout na praxi přes léto, tedy s vysokou pravděpodobností přes 6-8 týdnů před červencem. Mým úkolem bude exprese, zkoumání a s trochou štěstí i vyřešení struktury domény jisté rostlinné bílkoviny pomocí NMR spektroskopie. Protože jde o doménu jejíž struktura je doposud neznámá, projekt by mohl mít implikace pro zjištění funkce dané bílkoviny. Zatím mi ještě zbývá se přihlásit o grant na období průběhu projektu a dokáži si dost dobře představit jaké utrpení mně přivede sepisování přihlášek, obzvláště těch, které se budou muset vyplnit už za několik týdnů. Naneštěstí musím ještě pár dní počkat, než dokončím úkoly a cvičení z kurzů na universitě. Tento rok jsme vlastně tak trochu pokusní králíci, protože kurzy, které absolvujeme, jsou zbrusu nové. Zkondenzovali velký počet bloků v druhém ročníků do čtyř kurzů a přidali do některých molekulární metody a učivo navíc, aby zmenšily bývalou propast v obtížnosti mezi druhým a třetím ročníkem. Laboratoře i cvičení jsou zajímavé a konečně i dávají trochu větší důraz na samostatnou práci a uvažování jednotlivých studentů. K příkladům cvičení by patřilo třeba sepsání dokumentu s informacemi o bílkovině, kterou si student sám vybral, a s dodatečnou úvahou o nové industriální aplikaci této bílkoviny. V druhém kurzu jsme dokonce museli ve skupině sestavit prezentaci na vskutku komplikované téma jen na 10 minut, a museli jsme ji odpřednášet profesorům, kteří byli na tuto oblast odborníci. Přesto se však stále těším na letní praxi a na příští ročníky na této skvělé univerzitě!