background image

Thea Kratochvílová

Naše stipendistka 2019 - 2022

Univerzita

University of Cambridge, UK

Obor

Economics

Rodné město

Kroměříž

Kontakt

thea.kratochvilova@gmail.com

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2019

Rozdělení ekonomie

Ekonomie se už dávno nezabývá pouhou optimalizací alokace limitovaných zdrojů. Klíčovými tématy se stala rozhodnutí jednotlivců a kvantifikace teoretických modelů vyvíjených za poslední dvě staletí. Právě toto rozdělení mě na ekonomii nejvíce zajímá. Schopnost, i když v omezené míře, formulovat, co stojí za chováním jednotlivců a jaký dopad tato rozhodnutí mají v agregátním měřítku, je nesmírně důležitá pro státní sektor, ale především je nutné k rozvinutí schopnosti systematicky přistupovat k problémům a co nejefektivněji je řešit. Kvantitativní přesah moderní ekonomie pak přesouvá intelektuální debatu z teoretické do praktické roviny s důrazem na formulaci limitací dostupných metod.

Stáž v consultingu

Právě schopnost řešení rozličných problémů s důrazem na fakticky orientovanou argumentaci mě přivedla ke stáži (a pravděpodobně i pozdější profesionální kariéře) v odvětví consultingu. Přestože univerzita mě přímo nepřipravila na proces ucházení se o stáž a následné plnění pracovních povinností, nepřímá průprava byla naprosto klíčová. Ne nadarmo se říká, že kdo absolvoval zkoušky na Cambridgi, ten se už v životě nemusí bát žádné výzvy. Příprava vedoucí k samotným zkouškám velice silně koreluje s prací analytika – čili řešení sady problémů na základě nově nabytých znalostí čerpaných z extenzivního zkoumání dostupné odborné literatury. Dva týdny plné čtyřhodinových zkoušek pak skvěle simulují finální fáze projektů, kdy je potřeba všechny naakumulované znalosti koncentrovat do prezentovatelné a aplikovatelné podoby. 

Možnosti osobnostního růstu

Pracovní zkušenost spolu se dvěma lety zkušeností ze zahraniční univerzity mě ujistily v důležitosti balancovaného životního stylu. V Británii k vysokoškolskému vzdělání neodmyslitelně patří sport, což je něco, co na českých školách chybí. Sport mimo očividných zdravotních přesahů slouží jako perfektní zkouška fungování v rámci týmu a osobní zodpovědnosti jednotlivce – nedochvilnost zdrží celý tým, nedostatečná zapojenost pak vede k zbytečnému vysílení zbytku týmu. Mimo sport jsou velice časté i akademické kluby, které již mají velice profesionální ráz – jednání se seniorními zastupiteli bank, organizace konferencí, vyjednávání o rozpočtu a mnohé další. Právě proto bych silně doporučovala studium v zahraničí, jelikož člověk zde má více možností k holistickému osobnostnímu růstu. Přestože prvních pár měsíců může působit zdrcujícím dojmem, právě schopnost fungování v neznámém prostředí a zpracovávání velkého množství informací jsou naprosto klíčové v tomto století.

Moje články a napsali o mně

Všechny články