,,První” zkouškové období na Cambridge

Tento rok jsem poprvé měla možnost okusit atmosféru pravého zkouškového období na Cambridge. Dojmy z tohoto semestru mám smíšené, jelikož vedle obrovského akademického vypětí se také jednalo o jedno z nejvyváženějších období co se týče balancu mezi studiem a socializací se spolužáky.

První měsíc semestru jsem věnovala čistě opakování látky probrané za uplynulý akademický rok. Na rozdíl od mnohých českých škol (a pravděpodobně i zahraničních) tato příprava probíhala formou řešení logických/matematických ,,hádanek” a problémů, které stavěly na teorii prezentované během dosavadního dvouletého studia. Čili od studenta se požaduje hluboké pochopení probíraných konceptů a schopnost aplikace nabytých znalostí v situacích mimikujících reálný svět a problémy, kterým čelí centrální banky či představení států spíše než pouhá memorizace definic a slepé odříkávání daných paragrafů z učebnic. Každý problém se dělí na několik segmentů, z nichž každý testuje jiný aspekt ,,intelektuální vyzrálosti”. První část se často soustředí na schopnost identifikovat konkrétní otázku/problematiku vyvstávající ze zadání úlohy. Druhá pak přechází k matematické definici problému. Třetí je řešení a poslední oddíly se věnují nadstavbě – do jaké míry výstupy tohoto problému souhlasí s mainstreamovou ekonomickou literaturou, jak by se výsledek lišil, kdybychom pozměnili vstupy a definice okolního prostředí, etc.

Druhý měsíc byl rozdělen na dvě etapy. První dva týdny jsme měli za úkol vypracovat individuální projekt. Zadání znělo: Identifikovat a vyhodnotit faktory, které ovlivnily mezistátní rozdíly v míře nezaměstnanosti v roce 2018 a meziroční změny v těchto mírách v letech 2018-19. Za využití navrženého modelu vysvětlit variace spojené s pandemií v roce 2020 a v poslední řadě predikovat změny v mírách nezaměstnanosti během očekávaného oživení americké ekonomiky v roce 2021. Kreativitě se meze nekladly, jediným požadavkem bylo odpovědět na tyto otázky za pomocí ekonometrických technik. Studenti mimo vyhodnocení adekvátních regresních modelů měli také shromáždit potřebná data a intuitivně analyzovat získané výstupy (ekonomická a statistická relevance výsledků) a zkusit si tak kompletně práci datového vědce (se socio-ekonomickým zaměřením). Mimo perfektní zvládnutí probírané teorie tento projekt obnášel hodiny strávené procházením si ekonometrických fór a hledáním odpovědí na specializované otázky, které vyvstaly při hlubším ponořením se do výše zmíněné analýzy. Jednalo se o zkušenost naprosto odlišnou od vypracovávání sady otázek, jež následovalo v dalších dvou týdnech. Přestože testování probíhalo online, čtyřhodinové okénko alokované na každý test bylo tak těsné, že ani možnost nahlédnutí do poznámek se neukázala jako revolučně nápomocná. Intuice se zkrátka nedá vyčíst z učebnic, stejně jako schopnost přemýšlet nad známým problémem, ale v naprosto novém kontextu.

Vyváženost zmíněná v prvním odstavci se vázala zejména k skupinovým revizním relacím a společnému slavení dosavadních úspěchů. Mimo to také finalizovaly přípravy na závěrečné veslařské klání. I přes silně individualistickou pověst Cambridge mi tento semestr ukázal, že právě skupinová práce (příprava a mentální podpora během zkouškového období) umožňuje zvládání sebenáročnějších zkoušek, ať už doslovných či metaforických.

,,První” zkouškové období na Cambridge
,,První” zkouškové období na Cambridge
,,První” zkouškové období na Cambridge
,,První” zkouškové období na Cambridge

Další články z blogů

Všechny články