Co očekávat od bakalářského studia na Cambridge?

Prastaré britské univerzity mají ve střední Evropě stále poněkud bájnou pověst. Systém kolejí, individuální konzultace a prestižní akademické spolky vyvolávají v nezasvěcených lidech úctu a až posvátný respekt. Realita je o něco méně pompézní. Ne, že by akademická laťka nebyla na vynikající úrovni, ale přílišné očekávání vede vždy ke zklamání.

Akademická stránka studia na Cambridge je bezpochyby velice náročná a zabere značnou část pracovního týdne, avšak když ji porovnám s mým vytížením během přípravy na mezinárodní zkoušku International Baccalaureate, tak se nejedná o zas takový skok. Podobně jako v případě posledního ročníku střední školy je hlavní umět si zorganizovat čas a rozdělit si práci rovnoměrně. Studenti ekonomie mají denně tři přednášky a ,,zlaté pravidlo” je samostudovat v poměru 1:3 (jedna přednáška rovná se tři hodiny opakování). Navíc máme každý týden dvě nebo tři individuální schůzky s akademiky z našeho oboru. S časovým předstihem vždy dostaneme sadu otázek, které musíme před hodinou vypracovat, a které následně prodiskutováváme. Hodiny jsou většinou zajímavé a užitečné ve smyslu pochopení daných problémů, ale nenabízejí možnost opravdové konzultace probírané látky a objasnění nejasností, které vyvstaly na některých přednáškách. Také mi přijde, že podobný systém je i na Karlově Univerzitě a ostatních britských univerzitách. Množství práce v prvním ročníku je určitě zvladatelné, pokud si student vždy pečlivě projde látku probíranou na přednáškách a ujistí se, že všemu rozumí. Někteří moji spolužáci dali první týdny přednost sociálním aktivitám před opakováním a teď mají problém s doháněním učiva.

Sociální život je však nedílnou součástí studia na Cambridge. Překvapilo mě, že studenti zde většinou nerazí individualistickou politiku, ale vždy se snaží studovat, jíst, sportovat a tak dále společně. I profesoři nám často zdůrazňují, že jako skupina, která si vzájemně pomáhá, to dotáhneme daleko dál. Vzhledem k náročnosti studia je vždy příjemné mít kamarády, na něž se můžete kdykoli s čímkoliv obrátit. Velice oblíbené jsou zde i studentské spolky, které týdně pořádají různé události. Většinou se jedná o přednášky úspěšných vědců, politiků, matematiků a mnohých dalších významných hostů. Přestože je bezpochyby zajímavé vyslechnout si poselství držitelů Nobelovy ceny, mně osobně tyto přednášky nepřijdou zase tak přínosné. Upřímně raději dávám přednost workshopům a praktickým hodinám, při kterých je možnost získat nové schopnosti nebo zdokonalit ty stávající. Takovýchto tradičních kroužků bohužel na Cambridge tolik není. Podstatou ekonomicky zaměřených spolků je pořádání tzv. networking večeří, kde mají studenti možnosti navázat kontakty s potenciálními budoucími zaměstnavateli. Toto je určitě důležité pro starší studenty, ale v prvním ročníku mi to přijde spíš jako ztráta času, zejména vzhledem k tomu, že v této chvíli velkým bankám nemáme pořádně co nabídnout.

Co očekávat od bakalářského studia na Cambridge?
Co očekávat od bakalářského studia na Cambridge?