Nikdy nedejte na první dojmy

V mém předešlém příspěvku jsem byla možná až příliš kritická, co se týče vedení výuky a celkového pojetí akademického života na Cambridge. Ukázalo se, že člověk opravdu nemůže soudit na základě prvních dojmů. Jak nám bylo také řečeno, první trimestr není reprezentativním vzorkem, jelikož primárním cílem je sjednotit úroveň všech studentů a vybudovat základy, na nichž se později staví. Vyučující a individuální tutoři tak v první části prvního ročníku nemají dostatek prostoru k tomu, aby se studenty šli opravdu do hloubky, zejména když studenti sami ze začátku neví, jak správně klást otázky a identifikovat vzešlé nejasnosti.

Má zkušenost z druhého trimestru je naprosto odlišná od té z prvního. Člověk se doslova těší na přednášky, které se už odklonily od čisté teorie a snaží se všechny probírané modely ihned aplikovat. Jedinečnost vysokoškolského vzdělání na Cambridge tkví v osobní zainteresovanosti profesorů. Často se stává, že na jeden předmět na jedno téma potřebujeme čerpat z alespoň čtyř učebnic, neboť vyučující nám představí tradiční pohledy na věc, ale pak také jeho individuální a unikátní teorii. V tomto ohledu je obsah kurzu například v makroekonomii daleko komplexnější než na ostatních univerzitách, jelikož nám je prezentována celá škála možných modelů a je jen na nás vybrat si na základě vlastního úsudku, ten nejrealističtější. Během individuálních konzultací je nám kladeno na srdce, že mnohdy neexistuje jen jedno správné řešení (protože lidé, politické systémy a ekonomické přístupy nejsou homogenní) a mnohdy je daleko důležitější, jak se k danému výsledku dopracujeme a do jaké míry jsme schopni sami posunout stávající modely dopředu a poukázat na jejich slabiny. Přednášky jsou centrální pro pochopení daných konceptů, neboť pomáhají dodat k mechanickým postupům intuici, která je klíčová pro řešení neortodoxních problémů během individuálních konzultací. Tyto příklady vyžadují perfektní kvantitativní základy, ale spíše než na zdlouhavé a rutinní počítání se zaměřují na kreativní řešení problémů, které často spíše připomínají hádanky než tradiční příklady.

Během tohoto trimestru jsem také měla více času prozkoumávat akademické spolky, jelikož jsem už měla představu, kolik času mi zabere čistě akademický život. Zjistila jsem, že je zde i mnoho čistě prakticky založených organizací. Nejnověji jsem se zapojila do Cambridge University Investment Research Society. Toto studentské sdružení poskytuje studentům příležitosti k vytváření vlastních oborových statistik a doporučení v předmětu operací na finančních trzích pod vedením mentorů s předchozími zkušenostmi v oblasti financí. Tento trimestr jsme zatím měli tři praktické workshopy, které se zaměřovaly na účetnictví, investiční bankovnictví a valuaci firem. V posledním týdnu tohoto trimestru budeme mít možnost zúročit všechny nově nabyté znalosti během diskuze s analytikem z Morgan Stanley (banka zaměřující se na fúze).

Celkově tedy mou dosavadní zkušenost z Cambridge hodnotím velice pozitivně a rozhodně bych doporučila studentům posledních ročníků střední školy, aby se ucházeli o studium na této škole. Samozřejmě, že má zkušenost nevypovídá o kvalitě ostatních kurzů, ale z reakcí neekonomických spolužáků soudím, že vesměs mají stejný názor na věc.

Nikdy nedejte na první dojmy
Nikdy nedejte na první dojmy

Další články z blogů

Všechny články