background image

Stanislav Mach

Náš stipendista 2012 – 2016

Univerzita

The University of Warwick, UK

Obor

Mathematics

Rodné město

Praha

Kontakt

standa.mach@gmail.com

Definice matematiky 

Matematika. Tvrdá a neúprosná, krásná a elegantní, záludná a nevypočitatelná.

Vzato kolem a kolem – lapit krátkou a výstižnou definici matematiky je zřejmě podstatně složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Matematika, jak ji známe dnes, se pravděpodobně vyvinula z práce s čísly v obyčejných situacích – ať už šlo o správu účtů ve starověkých měnách, nebo počítání délek při výstavbě královských paláců. V průběhu času (a s vývojem metod) se při řešení úloh vydestilovaly opakující se (abstraktní) vzory a postupy: kromě čísel a geometrických tvarů také rovnice, funkce, matice, komplexní čísla a další. Tím vzniká jakýsi matematický svět, jehož objekty a jejich vlastnosti matematika studuje.

Jako věda funguje matematika na základě dedukce – v kontextu pravidel hledá důsledky dané (počáteční) konfigurace. Každý objev je nutné důkladně odvodit, pokud se to však podaří, pak o výsledku není pochyb (v tomto ohledu je striktní a černobílá – nenechává příliš prostoru pro názor nebo spekulaci).

Znalost obecných vlastností a vztahů poté umožňuje v konkrétní situaci poskládat dostupné (typicky číselné) informace v informaci novou. Pro ilustraci – pokud v trojúhelníku známe délky všech tří stran, můžeme snadno určit (mimo jiné) i jeho obsah. V čistě teoretické rovině by tato informace mohla vypadat docela fádně – ovšem při prodeji pozemku se pro stanovení odpovídající ceny může náramně hodit.

Široké možnosti uplatnění

Vedle vlastních poznatků interakce s matematikou rozvíjí i specifický způsob uvažování, který má široké možnosti uplatnění. A tak snad nebude překvapením, že absolventy oboru lze najít v mnoha rozličných profesích – od akademických přes různě aplikované až po zdánlivě nesouvisející (např. novinařina). 

Pro mě osobně nakonec zvítězil zájem o vytváření softwarových nástrojů a udělátek pro usnadnění každodenního života. A tak jsem vyměnil aplikování theoremů za volání funkcí ze standardní knihovny – a v současné době pracuji jako Python programátor ve firmě Seznam.cz

Neakademické aspekty

Viděno s odstupem času – nedílnou součást na cestě za poznáním tvoří i neakademické aspekty. Jednak se člověk rázem ocitne v neznámém prostředí, mimo prošlapané stezky, kde na něj kromě vlastního studia čeká i nespočet jiných nástrah – např. absence stravovacího zařízení. (Pokud byste si přece jen chtěli alespoň část těchto milých překvapení ušetřit, doporučuje se zjistit si při výběru o univerzitě co nejvíce informací, nejlépe osobní návštěvou.)

Také si vyzkouší řešení mnoha krizových situací. Život je šprýmař – a i pečlivě připravené plány často fungují jen do doby, kdy náhle nefungují. Existuje dobrý důvod být na letišti s dostatečným předstihem. A v neposlední řadě si člověk může přičichnout k místní kultuře. V Anglii lze například objevit kouzlo zázvorových sušenek nebo se naučit tvrdošíjně používat bicykl jako primární dopravní prostředek. A pokud budete mít opravdu štěstí, třeba se k vám na ostrovech připojí i nenahraditelný společník pro výpravy krátké a dlouhé – humor. Ten britský.

Moje články a napsali o mně

Všechny články