Mezisoučet

Po vyřešení všech (ne)matematických problémů z prvního trimestru měl být ten druhý doslova hračkou. Avšak jak už jsem stihnul zpozorovat, kouzelné slůvko hop je přímo magnet na potíže. Tak tedy..

Po akademické stránce se toho příliš mnoho nezměnilo, i nadále máme dva typy předmětů. V první skupině se skutečně dokazuje (a to i věci, které jsou *zřejmé*, a bez použití metody kouk-nu-avidim). Ve druhé skupině se naopak odkazuje - "tohle platí, protože si to ukážeme příští rok".

K mým oblíbeným v tomto ohledu patří analýza (skupina první), protože získané poznatky stojí na pevných základech - a tak už dnes mohu například s klidem derivovat, bez nutnosti slepé důvěry ve vyšší autority.Kromě čistě matematických předmětů nabízí druhý semestr mimo jiné i trochu IT – kupříkladu matematické modelování softwarem Matlab či programování v jazyce Java. Tato zpestření jsou zajímavá už kvůli potenciálu numerických výpočtů v podání čtyřjádrového procesoru, nicméně na čistou matematiku v podobě tužky, papíru a koše nedám dopustit.

A tak se stane, že trávím většinu času v n-dimenzionálních prostorech, kde n je většinou alespoň sedmnáct (ale záleží případ od případu). Přesto se mi občas podaří povšimnout si okolního dění na kampusu – rozlehlé prostory naší univerzity přitahují o víkendech jednu konferenci za druhou. Příští týden nás třeba navštíví továrna na nápady TED a v únoru tady zase proběhl místní studentský festival One World Week. Ten si klade za cíl rozšířit povědomí a porozumění o různých světových kulturách mezi studenty, neboť kultura to jsou přeci brýle, přes které vnímáme okolní svět, a tak jako každé brýle i tyto zkreslují, jenže každé jinak.Následuje stručná kapesní příručka pro přežití ve vybraných kulturách a společnostech, ve které shrnuji své dosavadní zkušenosti.

Kultura britská. Tady existují dvě základní pravidla (čaj o páté se předpokládá jako samozřejmost). Zaprvé, je neuvěřitelně důležité umět mluvit o počasí a to alespoň deset minut. Můžete zmínit jak dnes krásně svítí sluníčko, že včera touhle dobou pršelo a loni dokonce sněžilo. Všechno se počítá. Zadruhé, a to zdůrazňuji, za žádnou cenu nesmíte předběhnout jedinou frontu. Britové vzhlížejí k úhledně srovnané skupině čekajících lidí jako k ideálu nejvyššího řádu.  Tudíž jakmile uvidíte frontu, zařaďte se a spořádaně vyčkejte než přijdete na řadu. Pokud náhodou jen jdete kolem, tak se stejně zařaďte, pohovořte se sousedem (o počasí) a po deseti minutách se pomalu můžete opět vydat na cestu.

Kultura matematická. V první řadě je potřeba znát pilíře neboli matematickou mytologii. Sem patří například mýtus o stvoření světa „ ..a sedmého dne Bůh stvořil geometrii, aby si odpočinul“ nebo proslulý mýtus o matematickém Achilleovi (e na x), který statečně brání sličnou konstatní funkci proti derivacím a nakonec umírá rukou lstivého d/dy. Dále potřebujete znát spousty teorie, poněvadž bez spirální podobnosti to prostě nejde. Správný matematik si také vždy rád popovídá o nějakém důkazu nebo větě. A mimochodem,  pokud už deset minut přemýšlíte, o čem se vlastně ostatní baví, nedělejte si starosti. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Sportu zdar!