Poslední kolo

Letošní předměty patří mezi ty nejpokročilejší a nejnáročnější z celého studia, a obvykle se vyznačují tím, že kombinují myšlenky z několika různých odvětví matematiky - používáme tak například algebraické metody ke studiu geometrie. Dříve získané vědomosti se tak spojí, aby daly vzniknout novým poznatkům.

Všechny předměty jsou letos v zásadě volitelné, s výjimkou diplomové práce. Tady existují dvě varianty - Matematika v Akci (pro rozvoj komunikačních dovedností) a Výzkumný projekt (obnáší práci s pokročilou matematikou).
Osobně jsem si vybral druhou možnost a ve spolupráci s jedním z profesorů se věnuji studiu průsečíkových čísel rovinných křivek a jejich zachování při deformaci křivky.

Mimo studium mají studenti čtvrtého ročníku ve Warwicku možnost vést cvičení. Ta probíhají obvykle dvakrát týdně ve skupinách po pěti a mají usnadnit studentům z nižších ročníků zvládnutí vysokoškolského formátu.
Jakožto cvičící mám potom na starost opravování odevzdaných úloh, vysvětlování principů a zodpovídání otázek všeho druhu. Cvičení samozřejmě znamenají práci navíc, nicméně vynaložené úsilí se vrací - člověk může uplatnit matematiku novým způsobem a předat porozumění dál.

V neposlední řadě - vzhledem k tomu, že se jedná o ročník poslední - je třeba zabývat se plány do budoucna. Po třech letech na jasně definované cestě mne ale budoucnost ve hvězdách mírně znepokojuje.