background image

Aneta Baďurová

Naše stipendistka 2016 - 2019

Univerzita

Durham University, UK

Obor

Music

Kontakt

badurovaaneta@gmail.com

Moje články a napsali o mně

Všechny články

Univerzity

16. 11. 2018

Tajemství Rudolfina

Tento příspěvek využiji jako záminku vzdálit se na chvíli od svých akademických povinností, které si pro mě třetí ročník na univerzitě připravil. Vrátím se proto na přelom srpna a září, kdy jsem strávila tři týdny v překrásné budově pražského Rudolfina jako stážistka České filharmonie. Tato stáž pro mě byla velmi přínosná zejména proto, že jsem mohla sledovat práci zaměstnanců ve většině oddělení ČF a vyzkoušela jsem si různorodé úkoly, které mi svěřili. V oddělení komunikace a zákaznického servisu jsem si zkusila, jaké je to vyřizovat obvyklé i méně obvyklé žádosti a dotazy zákazníků. Měla jsem štěstí, že jsem se mohla zúčastnit strategické porady marketingu na příští sezónu, díky čemuž jsem získala přehled o hlavních činnostech tohoto oddělení. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že náplní práce hudebního archivu zdaleka není jen připravit noty na pult a po koncertě je vrátit zpět do složek, anebo fakt, že sekretariát se nestará pouze o agendu ředitele. Během mé stáže zrovna probíhaly konkurzy do orchestru ČF a do Orchestrální akademie a já jsem pomáhala s jejich průběhem, díky čemuž jsem poznala, co všechno konkurzy obnáší. V tomto příspěvku se ovšem zaměřím především na koncertní a edukační oddělení, protože to jsou oblasti, ve kterých bych ráda pracovala v budoucnu.