Tajemství Rudolfina

Tento příspěvek využiji jako záminku vzdálit se na chvíli od svých akademických povinností, které si pro mě třetí ročník na univerzitě připravil. Vrátím se proto na přelom srpna a září, kdy jsem strávila tři týdny v překrásné budově pražského Rudolfina jako stážistka České filharmonie. Tato stáž pro mě byla velmi přínosná zejména proto, že jsem mohla sledovat práci zaměstnanců ve většině oddělení ČF a vyzkoušela jsem si různorodé úkoly, které mi svěřili. V oddělení komunikace a zákaznického servisu jsem si zkusila, jaké je to vyřizovat obvyklé i méně obvyklé žádosti a dotazy zákazníků. Měla jsem štěstí, že jsem se mohla zúčastnit strategické porady marketingu na příští sezónu, díky čemuž jsem získala přehled o hlavních činnostech tohoto oddělení. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že náplní práce hudebního archivu zdaleka není jen připravit noty na pult a po koncertě je vrátit zpět do složek, anebo fakt, že sekretariát se nestará pouze o agendu ředitele. Během mé stáže zrovna probíhaly konkurzy do orchestru ČF a do Orchestrální akademie a já jsem pomáhala s jejich průběhem, díky čemuž jsem poznala, co všechno konkurzy obnáší. V tomto příspěvku se ovšem zaměřím především na koncertní a edukační oddělení, protože to jsou oblasti, ve kterých bych ráda pracovala v budoucnu.

Rudolfinum, sídlo České filharmonie

Dvě stěžejní oddělení zajišťující hlavní uměleckou činnost orchestru jsou koncertní a zájezdové. V těch jsem také strávila nejvíce času. Seznámila jsem se se všemi koncertními řadami a zjistila jsem, co všechno souvisí s jejich přípravou. Koncerty jsou plánovány několik let dopředu a koncertní oddělení stráví spoustu času sestavováním smluv a jednáním o jejich obsahu s uměleckými agenturami, které zastupují umělce. Kvůli nepředvídatelným okolnostem – nejčastěji nemoci umělce – se však v plánovaném složení odehraje pouze poměrně malá část koncertů a obvyklé několikaměsíční vyjednávání s náhradním umělcem musí být vyřízeno během pár dní před koncertem. Na zájezdovém oddělení jsem měla možnost nahlédnout do itinerářů jednotlivých koncertních turné, což mi přiblížilo náročné přípravy, které předcházejí každému turné. Pomáhala jsem také s přípravou vízových žádostí v souvislosti s blížícím se inauguračním turné nového šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova do USA. Během něj ČF letos na podzim mimo jiné zahrála i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.

Kromě koncertního managementu mi přijde velmi zajímavá práce oddělení edukací, které má na starosti edukační programy nejen pro děti, ale i pro dospělé a učitele hudební výchovy. Do vzdělávacích programů, které mají za cíl přiblížit vážnou hudbu posluchačům všech věkových skupin, ČF v posledních letech investuje značné úsilí. O tyto výchovné koncerty a workshopy je velký zájem – jen v loňské sezóně měly přes 50 tisíc návštěvníků. V rámci edukací jsem se také zúčastnila diskuzí v souvislosti s přípravami nového projektu Digitální koncertní síně, který je momentálně v pilotní fázi. Obsahem projektu budou kromě záznamu těch nejzajímavějších koncertů právě edukační pořady, které by tímto způsobem měly být zpřístupněny široké veřejnosti.

Stáž v České filharmonii pro mě byla nesmírně přínosná a odnesla jsem si z ní spoustu poznatků. Díky tomu, že jsem měla možnost navštívit většinu oddělení, jsem získala širší představu o tom, jakým způsobem funguje špičkový orchestr. Poznala jsem, že manažerská práce může být naplňující, zejména když se na konci dlouhého plánování a tvrdé práce projekt vydaří, ať už je to koncert, zájezd či edukační program. Zároveň je velmi stresující, vysilující a manažeři jsou pod velkým tlakem. Všichni lidé, které jsem v České filharmonii poznala, jsou pro svou práci zapálení a pro orchestr doslova dýchají, což se bezpochyby odráží na skvělých výsledcích. I proto mi přijde smutné, že práce lidí v kulturním sektoru je mnohými nedoceněna a bohužel je často také podfinancována. Tato stáž pro mě byla velkou zkušeností a do Rudolfina bych se jednou velmi ráda vrátila, a to nejen na koncert.

S vedoucími koncertního a zájezdového oddělení, Annou Moravcovou a Alžbětou Lupíškovou, a Tatianou Čudovou ze zájezdového oddělení

Tým zákaznického servisu na střeše Rudolfina, kde jsme si vychutnali odpolední kávu s výhledem na Pražský hrad

Tajemství Rudolfina
Tajemství Rudolfina
Tajemství Rudolfina