Na hudební pouti se svatým Cuthbertem

V návaznosti na výzkum Katedry historie na Durham University o životě svatého Cuthberta v roce 2016 dostala irská skladatelka Solfa Carlile za úkol napsat kantátu podle libreta durhamských akademiků Nicka Pitts-Tuckera a Dr Charlieho Roziera. Kantáta, která dostala název Life of St Cuthbert, vypráví příběh o svatém Cuthbertovi, který je považován za patrona northumbrijského království a ochránce celé severovýchodní Anglie. Durham University Chamber Choir, jehož členkou jsem, dostal nabídku podílet se na unikátním projektu, který zahrnoval šest vystoupení finálního díla na šesti různých místech. Místa koncertů kopírovala Cuthbertovu cestu z Lindisfarne, kde působil jako biskup, k jeho hrobce v durhamské katedrále. Projekt byl koncipován jako týdenní hudební pouť, která vedla z Bamburghu přes dvě základní školy v hrabství Northumberland, dvě školy v hrabství Durham a končila velkolepou světovou premiérou v durhamské katedrále po boku nejlepších místních hudebníků, s Danielem Tatem v hlavní roli a pod taktovkou Jamese Burtona, uměleckého vedoucí sboru Boston Symphony Orchestra.

Naši hudební pouť jsme zahájili 2. února v Bamburghu poblíž Lindisfarne, kde jsme vystoupili se zkrácenou verzí díla v kostele sv. Aidana. Původně se mělo první představení konat přímo na Lindisfarne, ale ta se nachází na přílivovém ostrovu, který je s pevninou propojen cestou schůdnou pouze za odlivu; cesta se dostane pod hladinu Severního moře dvakrát denně a my bychom proto neměli možnost se dostat na ostrov v čas koncertu a potom nazpět. Kostel sv. Aidana z 12. století byl však také mimořádným místem pro zahájení naší cesty, protože má v britském Seznamu budov zvláštního architektonického nebo historického významu status „Grade I“, kterým jsou označovány stavby výjimečného významu.

Kostel sv. Aidana v Bamburghu, kde jsme zahájili naši hudební pouť

Během následujícího týdne jsme navštívili čtyři základní školy v hrabství Northumberland a Durham. Vybrali jsme místa, která se nacházela na naší pomyslné cestě z Lindisfarne do Durhamu: Seahouses, Darras Hall, Seaham a Chester-le-Street. Ve školách jsme zahráli speciálně upravenou verzi kantáty, do které jsme zapojili i děti – určité části tak mohly zpívat spolu s námi. Bylo skvělé vidět, kolik toho děti vědí o Cuthbertovi a jeho významu pro místní oblast a jak se díky tomu s nadšením dokázaly zapojit do příběhu. Mile mě překvapilo také to, že spousta z nich byla hudebně nadaná.

 

Vystoupení pro děti ze základní školy v Chester-le-Street

Naše týdenní pouť vyvrcholila světovou premiérou ve velkolepém prostředí durhamské katedrály, kde bylo provedeno celé dílo v inscenované podobě. Pro tuto inscenaci bylo navrženo speciální jeviště a velký důraz byl kladen také na osvětlení, které pomohlo dotvořit divadelní atmosféru. Každá scéna pojednávala o určité kapitole Cuthbertova života a přechod mezi jednotlivými scénami byl doprovázen světelnými efekty a pohybem na jevišti. Jedinečným zážitkem pro mě byla zejména spolupráce s dirigentem Jamesem Burtonem, který napomohl sboru podat vynikající výkon. Koncert slavil velký úspěch a byl tak mimořádnou tečkou za celým projektem.

Life of St Cuthbert byl nevšední počin, který spojil akademický výzkum s hudební produkcí studentů ve spolupráci s profesionálnímu hudebníky. Zpívat na světové premiéře této kantáty a podílet se na představení pro více než 500 dětí ze základních škol byl skvělý zážitek. Mám velikou radost, že jsem mohla být součástí tohoto projektu.

Závěrečné vystoupení v durhamské katedrále

James Burton diriguje světovou premiéru kantáty Life of St Cuthbert

Durham University Chamber Choir se sólisty, členy orchestru, režisérem Jonnym McCauselandem a dirigentem Jamesem Burtonem

 

Na hudební pouti se svatým Cuthbertem
Na hudební pouti se svatým Cuthbertem
Na hudební pouti se svatým Cuthbertem
Na hudební pouti se svatým Cuthbertem
Na hudební pouti se svatým Cuthbertem