Jsem „Postižena uměním“

Přestože je akademický rok v Anglii v plném proudu, věnovala bych ráda tento příspěvek své letní stáži, která mi v několika směrech doslova změnila život. Splnil se mi totiž jeden z mých dětských snů, a to pracovat v divadle. Jako stážistka produkce v brněnském Divadle BARKA, otevřeném kulturním prostoru Ligy vozíčkářů, jsem nejen měla možnost podílet se na chodu divadla, ale hlavně poznat, jakým způsobem neziskové organizace pomáhají lidem s postižením a obohacují jejich životy.

Fantastické vedení Divadla BARKA: ředitelka Ing. Zdeňka Vlachovská a technik Josef Fiala.

Divadlo BARKA je prostor pro integrované, menšinové, amatérské a studentské kulturní aktivity. Je to zejména místo, kde se setkávají a realizují umělci bez ohledu na to, zdali mají nebo nemají fyzický či mentální hendikep. Na jevišti je totiž jedno, kdo má jaký hendikep; hlavní je, jak moc je postižen uměním. Kromě kulturního programu na jevišti divadla se produkční tým Barky podílí také na organizaci akcí Ligy vozíčkářů, neziskové organizace, která divadlo provozuje.

Na začátku září se v prostorách Ligy konala každoroční akce s názvem Vinohradské vozíkohraní. Pro návštěvníky bylo připravené občerstvení, bazárek knih a oblečení a bohatý kulturní program. Na této akci jsem měla úlohu stage manažera, což znamená, že jsem měla na starosti průběh veškerého programu na pódiu, tj. přednášek, tanečních a hudebních vystoupení. Tato pozice také zahrnovala komunikaci se všemi účinkujícími a zvukařem před akcí a během ní. O týden později u příležitosti Erbovních slavností městské části Králova Pole byl v Barce den otevřených dveří a mým úkolem bylo provádět návštěvníky budovou divadla. Také jsem se podílela na přípravě večerního setkání hudby ve spojení s argentinským tangem.

S úžasnou moderátorkou Vinohradského vozíkohraní Laďkou Blažkovou.

Kromě přípravy těchto dvou událostí jsem měla možnost zjistit, jak probíhá každodenní chod divadla. Během toho, co jsem pomáhala připravovat čtvrtý ročník FEST INu, festivalu integrované tvorby, jsem poznala spoustu velmi zajímavých divadelních souborů, které v divadle pravidelně zkoušejí. Seznámila jsem se také se zaměstnanci Ligy vozíčkářů a jejich rolemi v této organizaci. Uvědomila jsem si, jak je pomoc těchto lidí naprosto nepostradatelná pro jejich klienty, a nesmírně jejich práci obdivuji.

Objevování tajů skladu kostýmů s Pepinem.

Tato třítýdenní stáž pro mě byla úžasnou zkušeností, ale hlavně mě utvrdila v tom, co chci dělat v budoucnu – hudební manažerství a produkci. Zjistila jsem, že mě nesmírně baví komunikovat s lidmi, pracovat v týmu a organizovat akce ve spojení s hudbou. Díky těmto třem týdnům jsem poznala také spoustu inspirujících lidí, kteří mě toho hodně naučili. Chtěla bych zejména poděkovat paní ředitelce, Ing. Zdeňce Vlachovské, která mi otevřela dveře Barky a umožnila mi stát se její součástí. Díky ní už jsem také „Postižena uměním“.

 

Jsem „Postižena uměním“
Jsem „Postižena uměním“
Jsem „Postižena uměním“