O sborech (naposledy!), tentokrát chrámových

Zdá se mi to neuvěřitelné, ale tohle bude můj poslední blog z Durham University. Rozhodla jsem se ho věnovat své zkušenosti s univerzitními chrámovými sbory, které byly důležitou součástí mých tří let na univerzitě, přestože jsem je v předchozích příspěvcích tolik nezmínila. Myslím, že to dokazuje, kolik věcí se na univerzitě dá dělat.

Kolejní chrámové sbory najdete pouze na univerzitách s kolejním systémem, jako je Durham, Oxford a Cambridge. Každá kolej má svou vlastní kapli, kaplanství a sbor, které společně významně zasahují do kolejního života. Není nutné být členem určité koleje, abyste mohli zpívat v jejím sboru – na pozice do sborů je každý rok uspořádán konkurz, do kterého se může přihlásit kdokoliv z univerzity. Nejlepší kandidáti zpravidla dostanou sborové stipendium, díky čemuž si můžete vydělat trochu peněz navíc něčím, co vás baví.

Během svého studia v Durhamu jsem zpívala a byla stipendistkou ve třech různých kolejních chrámových sborech. V prvním ročníku jsem zpívala ve sboru na College of St Hild and St Bede, ke které patřím. Zpívání v tomto sboru byl skvělý způsob, jak se zapojit do dění na mé domovské koleji. Po každé bohoslužbě šel sbor společně na večeři (kterou jsme každý týden dostali zadarmo!) a po celý rok jsme navíc vystupovali při významných svátcích a událostech spojených s historií koleje. Jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek z univerzity je právě z prvního ročníku, kdy jsme zpívali tzv. „Nine Lessons and Carols“, vánoční bohoslužbu zpívanou při svíčkách s překrásnou hudbou v kapli naplněné k prasknutí.

 
Chrámový sbor College of St Hild and St Bede při vánoční bohoslužbě „Nine Lessons and Carols” v kapli sv. Beda


V druhém ročníku jsem zpívala ve sboru St Chad‘s College. Chad‘s je nejmenší kolej na univerzitě, a proto má velmi úzkou komunitu. Každý týden jsme zpívali na dvou bohoslužbách (včetně nedělní mše) a při spoustě dalších příležitostech, např. při kompletáři – poslední modlitbě dne. Jednou z nejlepších věcí na zpívání v kolejních sborech je také každoroční bohoslužba v durhamské katedrále, která se nachází přímo vedle Chad‘s. 

 
St Chad’s College Chapel Choir po bohoslužbě k svátku Nanebevstoupení Páně

Letos jsem byla stipendistkou v chrámovém sboru St John‘s College, který je jedním z nejlepších sborů na univerzitě. John‘s patří mezi menší, velmi přátelské koleje a zpívala jsem tam velmi ráda. Kaple v John’s je často úplně plná, protože sbor hraje na koleji velmi důležitou roli. John’s není totiž jen kolej pro univerzitní studenty, ale také školícím střediskem pro budoucí kněze. Každý týden řídí bohoslužbu jiný kněz, takže každá bohoslužba je jiná. Letos St John‘s Chapel Choir vedl každou středu večerní zpívanou bohoslužbu, tzv. „Evensong“, na kterou jsme měli dvě zkoušky, jednu den předem a druhou těsně před bohoslužbou. Tyto zpívané „Evensongy“ jsou velmi „anglická věc“, kterou jsem před tím, než jsem začala v Anglii studovat, neznala, ale je to krásná tradice, které si vážím a baví mě.

V letošním roce nás dirigoval vynikající Andrew Reid, který je v anglickém sborovém světě velmi dobře znám – mezi jeho úspěchy patří např. působení v londýnském Westminsterském opatství. Díky zpívání v kolejních sborech jsem poznala širokou škálu sborového repertoáru, kterým je Anglie mezinárodně proslulá. Zpívala jsem spoustu úžasných skladeb, včetně díla zkomponovaného speciálně pro durhamskou univerzitu od soudobého estonského skladatele Arvo Pärta; tato skladba je na text, který se nachází v katedrále nad hrobkou Ctihodného Beda, který patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti Anglie. Ze zpívání se sborem St John’s College mám krásné vzpomínky, např. zpívání v yorské katedrále v historickém městě York, které se nachází kousek na jih od Durhamu. V červenci jede sbor na týdenní turné do Budapešti. Vystoupíme na různých místech, ale zároveň se těšíme na zaslouženou dovolenou.

 
Chrámový sbor koleje St John’s po každoroční zpívané bohoslužbě v durhamské katedrále

O sborech (naposledy!), tentokrát chrámových
O sborech (naposledy!), tentokrát chrámových
O sborech (naposledy!), tentokrát chrámových