Jaké to je studovat hudbu v Durhamu

Od okamžiku, kdy jsem se rozhodla studovat hudbu v zahraničí, se mě nespočet lidí zeptalo, co mě vedlo k tomuto rozhodnutí a proč nechci studovat hudbu v Česku.

Odpověď je velmi snadná – v Česku podobný obor, který by kombinoval teorii a aktivní muzikantství, jednoduše nenajdete. Můžete samozřejmě studovat muzikologii na filozofické fakultě nebo se přihlásit na konzervatoř. Na rozdíl od britských univerzit ale na žádné české univerzitě nenajdete obor, který by vám nabídl vyvážený počet praktických a teoretických předmětů. V tomto článku se dozvíte, jaké to je být studentem hudby na Durham University.

Každý rok šest předmětů
Akademický rok na Durhamu se nedělí na semestry, ale na trimestry, které zpravidla trvají deset týdnů. Dalším rozdílem je to, že si studenti nevolí jiné předměty na každý semestr, ale místo toho mají stejných šest modulů po celý rok. V prvním ročníku jsou všechny moduly povinné, aby všichni získali základy ve všech hlavních hudebních disciplínách.

V předmětu Hudební techniky se učí základy harmonie a kontrapunktu. V prvním trimestru jsme začali kontrapunktem podle Fuxe a přes renesanční polyfonii, Bachovy harmonizace chorálu a Corelliho triové sonáty jsme se dostali až k smyčcovému kvartetu. V Kompozici 20. století se naopak učíme skládat dodekafonii, aleatorní či minimalistickou hudbu a spoustu dalšího. V Úvodu do etnomuzikologie jsme se seznámili s hudebními tradicemi z různých částí světa. Také jsme se naučili nahrávat a hudbu transkribovat. Dalším povinným předmětem je Analýza, kde analyzujeme hudbu z hlediska harmonie i formální syntaxe. V předmětu Vystupování studujeme historii hudby z pohledu hudební praxe a zároveň navštěvujeme individuální hodiny zpěvu či hry na nástroj. Hlavním modulem v prvním i druhém ročníku je potom Historie hudby, kde se snažíme chápat hudbu v kontextu tehdejší doby.

V druhém ročníku si kromě povinné Historie hudby volíme pět předmětů z velmi pestré nabídky. Stejné je to i v posledním ročníku, kde však Historie hudby už povinná není. Můžeme pokračovat v předmětech, které jsme měli v prvním ročníku, anebo se vydat úplně jiným směrem. Já mám například v plánu si příští rok zvolit předměty Dirigování, Hudební Technologie a Hudba a věda.

Samostudium a time management
Celý kurz je z velké části postaven na samostudiu. Každý týden mám pouze šest hodinových přednášek, skupinové semináře a individuální tutoriál. Na každou hodinu máme zadaný seznam četby a poslechu, který musíme splnit, abychom přišli do výuky připravení. Stejně tak je to i u seminářů, ve kterých diskutujeme o tom, jak můžeme interpretovat text, který jsme předtím přečetli. Skoro každý týden mám také individuální tutoriál, ve kterém od profesorů dostanu zpětnou vazbu na esej či kompozici, kterou jsem odevzdala. Dohromady tedy ve škole příliš mnoho času nestrávím, což ovšem neznamená, že nemám dost práce. Příprava do hodin zabere spoustu času a stejně tak všechny úkoly, které musím vypracovat. Člověk proto musí naložit s časem rozumně, protože je velmi těžké práci zpětně dohnat. Koneckonců, time management je jedna z hlavních dovedností, které bychom se na univerzitě měli naučit.

Zkoušky a hodnocení
Veškeré eseje, kompozice a jiné úlohy na Durham University jsou buď takzvané formative, nebo summative. Formative jsou zkoušky či úlohy, které jsou sice povinné, ale výsledky z nich se nepočítají do konečné známky. Summative jsou potom ty, které tvoří určité procento finálního hodnocení. Každý týden musím odevzdat několik formatives – vždy úkol do Hudebních technik a poté různé eseje či jiné úlohy do ostatních předmětů. V prvním ročníku hudby během prvních dvou trimestrů odevzdáváme celkem osm summatives. Další psané zkoušky včetně recitálu potom proběhnou během zkouškového období v posledním trimestru.

Studium hudby v Anglii se tedy výrazně liší od toho, na co jsme zvyklí v Česku. Studenti se zde můžou věnovat nejen teorii, ale i praktickým předmětům. Katedra hudby na Durham University má ještě k tomu skvělou reputaci a pravidelně se v žebříčcích umisťuje mezi třemi nejlepšími ve Spojeném království. Hlavní budova katedry navíc stojí přímo vedle impozantní Durhamské katedrály, což z ní dělá krásné místo ke studiu. Zatím jsem tu strávila pouze dva trimestry, a přestože studium rozhodně není jednoduché, mám pocit, že jsem si nemohla zvolit lépe.

 

 

Jaké to je studovat hudbu v Durhamu

Další články z blogů

Všechny články