Naši stipendisté| Anežka Klustová

Anežka Klustová

* 1997

Střední škola

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové (2012−2016)

Vysoká škola

University College London, UK, je Natural Sciences (MSci) - Atomic and Particle Physics and Inorganic and Materials Chemistry, od roku 2016

E-mail

klustova.a@email.cz

Nejoblíbenější předměty

fyzika, chemie, matematika

Cíle

Využít flexibilitu programu, vytvořit si optimální individuální plán studia soustředící se na sféru mého zájmu a získat cenné zkušenosti ve výzkumu; aktivně se angažovat ve studentské komunitě; úspěšně absolvovat čtyřletý program na univerzitě a navázat na něj prostřednictvím postgraduálního studia; pracovat jako vědecký pracovník na univerzitě či ve vědeckém středisku u nás nebo v zahraničí a alespoň částečně přispět k vědecké evoluci lidské populace.

Zájmy

věda, četba klasické literatury a fanfiction, lyžování, organizace společenských událostí a aktivní participace na nich, sledování seriálů, hra na příčnou flétnu, cestování

Představení studenta

Prvotním impulsem pro výběr studia přírodních věd se pro mne stalo čtyřleté studium ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Schulzovy sady v mém rodném městě, ve Dvoře Králové nad Labem. Vyšší nároky kladené učiteli a soutěživé prostředí upevnily můj vztah k exaktním vědám, který jsem se rozhodla dále rozvíjet na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Obě tyto instituce mě podpořily v mém akademické i osobnostním rozvoji.

Během studia jsem se mimo jiné pravidelně účastnila předmětových soutěží (fyzika, chemie, matematika), stala se členem JČMF, navštěvovala přednášky na MFF a PřF Univerzity Karlovy, absolvovala projekt FJFI ČVUT o jaderné energii a dostala příležitost podílet se v rámci stáže na vědeckém výzkumu solárních článků na Fyzikálním ústavu AVČR. V samotném školním prostředí jsem se angažovala ve studentské samosprávě, stala se členem České středoškolské unie, organizovala matematické soutěže pro žáky základních škol a moderovala oficiální plesy gymnázia.

V současné době je můj plán na další čtyři roky jasný. Díky finanční podpoře Nadace The Kellner Family Foundation mi bylo umožněno splnit si svůj životní sen a pokračovat ve studiu na University College London. Ačkoli si uvědomuji, že samotné studium bude náročné a bude klást mnoho překážek zkoušejících mé odhodlání a ambice aspirovat na mé cíle, jsem připravena vytěžit ze všech příležitostí, jež mi má cesta nabídne, maximum.

Anežka Klustová
Zpět na hlavní stránku