background image

Tea Vulasová

Naše stipendistka 2019 - 2022

Střední škola

Open Gate

Univerzita

Tilburg University, NL

Obor

Human Resource Studies

Rodné město

Opočno

Kontakt

tea.vulasova@gmail.com

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2019

Budoucnost zvoleného oboru

Při studiu na gymnáziu Open Gate se mi dostalo pomoci od kariérní a vysokoškolské poradkyně. Nakonec jsem se rozhodla pro studium HR (lidských zdrojů) na Tilburg University v Nizozemsku, protože obor kombinuje disciplíny, které mě zajímají: psychologii, sociologii, ekonomii a management. Jsme začínající ročník, mám 25 spolužáků a ke každému z nás mají profesoři velmi individuální přístup. Při studiu se klade důraz na znalosti statistiky a učíme se jen o evidence-based postupech. Na oboru se mi líbí, že se neustále vyvíjí. Čím dál více firem si uvědomuje, že je důležité brát HR jako strategickou součást firmy, pokud se snaží uspět mezi konkurencí. Vidím, jak velkou má můj obor budoucnost. Jeho rozmanitosti se meze opravdu nekladou. 

Kolegiální přístup

Příjezd do Nizozemska pro mě nebyl lehký, protože jsem kvůli obrovské bytové krizi spolu se stovkou studentů nemohla sehnat ubytování – a univerzita žádné ubytování nenabízela. Hned jak jsem se naučila zvládat časově náročnou školu, zvykla si na nizozemskou kulturu a sehnala ubytování, začala jsem si studium na TiU užívat. Velmi mě překvapil kolegiální přístup studentů a profesorů – všichni se oslovujeme křestním jménem! Pochvaluji si také vysokou úroveň vzdělávání, možnosti mimoškolních aktivit, sportovní centrum a kampus.

Můj obor mi nabízí možnost půlroční stáže, výměny či vedlejší specializace. Já jsem se rozhodla stáž podstoupit už v létě v Praze mezi druhým a třetím ročníkem a semestr pak strávit v Rakousku na University of Graz. HR je opravdu rozmanitý obor a díky stáži jsem se seznámila s náborem. Co se mé Erasmus+ výměny týče, na UniGraz se zaměřuji na předměty z organizační psychologie a koučinku, vzdělávání v organizacích a na management ve virtuálním prostředí. 

Koučing

Po získání bakalářského titulu chci pokračovat v magisterském studiu ve stejném oboru a na stejné univerzitě. Později bych chtěla pracovat v odvětví talent managementu a koučingu. Do budoucna bych nadále chtěla získávat zkušenosti a zlepšovat se tak ve svých HR dovednostech.

Moje články a napsali o mně

Všechny články