Projekt Open Gate

Projekt Open Gate

Přidejte se k Báře, Robertovi nebo Veronice, tři dnešní studenti Open Gate si ještě před nedávnem mohli nechat o podobných možnostech jen zdát. Právě pro ně vznikl projekt Open Gate Nadace The Kellner Family Foundation. Z projektu získávají peníze na studium talentované děti ze sociálně potřebného prostředí. Plný nebo částečný nadační příspěvek na úhradu školného dostaly už víc než dvě třetiny studentů, kteří gymnáziem Open Gate prošli. Tak zkuste svoji šanci studovat školu, která mění vyhlídky do budoucnosti.

Na Open Gate studují děti z dětských domovů, z pěstounských či neúplných rodin nebo úplných rodin s nízkými příjmy společně s těmi, kterým studium platí rodiče. A rozdíl mezi nimi nikdo nepozná. Zásadní podmínkou ke studiu je totiž píle a nadání – přijímací zkoušky skládají všichni stejné.

Smyslem Open Gate je vychovávat všestranně zaměřené a vyrovnané osobnosti, které dokáží i svůj volný čas trávit ku prospěchu svému i ostatních. V každé třídě je maximálně 18 studentů, na vyšším gymnáziu, tedy od pátého ročníku, probíhá výuka především v angličtině. V moderně vybavených učebnách a laboratořích se mohou studenti ptát po důvodech a příčinách a najít vlastní originální řešení, které si pak lépe pamatují než znalosti přečtené v učebnici. Mimoškolní aktivity jsou rovněž koncipované tak, aby se naplňovaly talentové předpoklady pro budoucí povolání. Ve volném čase se ale děti učí i pomáhat. Zapojují se do veřejně prospěšných prací, navštěvují domovy seniorů a podobně.

Na závěr studia se mohou studenti Open Gate rozhodnout, zda chtějí k české maturitě absolvovat ještě mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB), nebo jen mezinárodní maturitu samotnou. Tu skládá každý rok více než sto tisíc středoškoláků ve 145 zemích světa. Z maximálního počtu 45 bodů studenti školy ve středočeských Babicích pravidelně dosahují průměrného výsledku okolo 37 bodů, čímž se řadí mezi nejlepší střední školy v celosvětové konkurenci.

Po maturitě absolventi odcházejí na univerzity u nás i v zahraničí – zde si nejčastěji vybírají školy v Londýně, v Curychu, v Barceloně nebo v hlavních městech USA. Řadu absolventů Open Gate i nadále podporuje Nadace The Kellner Family Foundation v rámci Projektu Univerzity.

 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.