background image
background image

Sociální stipendium pro gymnazisty Open Gate

Ve studiu na Open Gate podporujeme děti z dětských domovů, pěstounské péče a rodin v komplikované sociální nebo ekonomické situaci. Naše sociální stipendium je tu proto, aby pomohlo motivovaným dětem odstranit překážky na jejich cestě za špičkovým vzděláním. Pokud jste to vy nebo o někom takovém víte, čtěte dál.

Praktické informace

Pro koho je stipendium určené

Sociální stipendium je pro motivované děti se studijním potenciálem ze složitých sociálních nebo ekonomických poměrů, které složí přijímací zkoušky na gymnázium Open Gate. 

Co všechno stipendium pokrývá

Žádosti posuzujeme vždy individuálně a výši stipendia odvozujeme od příjmu a majetkových poměrů rodiny budoucího studenta. Vycházíme z dokumentů, které přiložíte k žádosti. Někdy si doplňujeme informace z veřejně dostupných zdrojů.

Výše stipendia může být různá, ale obvykle stačí na všechny výdaje spojené se studiem na Open Gate. Od vzdělávání přes učebnice až po ubytování, stravování a mimoškolní aktivity. K tomu zdravotní a psychologickou péči, výměnné pobyty, zahraniční a domácí výlety nebo i lyžařský výcvik. Někteří studenti od nás mají stipendium částečné, rodina pak dítěti platí například náklady na stravování.

Kdo může o stipendium žádat

Je jedno, do kterého ročníku se zájemci hlásí nebo jestli už u nás studují. Žádosti jsou otevřené pro

  • studenty, kteří se hlásí do primy, tedy prvního ročníku osmiletého gymnázia;

  • studenty, kteří přestupují z jiného gymnázia nebo z druhého stupně základní školy;

  • studenty, kteří už na Open Gate studují a změnily se jim ekonomické nebo sociální poměry.  

Co od vás k žádosti potřebujeme

Žádost jednoduše vyplníte a odešlete přes náš interaktivní formulář. Podle životní situace dítěte k ní budeme vyžadovat další dokumenty, například potvrzení o výši příjmu domácnosti, daňová přiznání, rozhodnutí o výši sociálních dávek či důchodu, rozhodnutí soudu o přidělení dítěte do péče a podobně. K posouzení od vás musíme mít všechny dokumenty, abychom žádost mohli dobře vyhodnotit.

Do kdy je potřeba nám žádost doručit

Přihlášku potřebujeme mít se všemi náležitostmi nejpozději do 1. března. Pokud chcete znát výsledek žádosti ještě před tím, než budete podávat přihlášku na gymnázium, využijte možnost zažádat v předtermínu, tedy do 15. ledna. V každém případě doporučujeme začít s předstihem, obstarat potřebné doklady někdy chvíli trvá. Rozpracovanou žádost si samozřejmě můžete uložit a kdykoliv se k ní vrátit.

Co když si nevíte s něčím rady

Kdykoliv se můžete obrátit na pracovníky nadace a poradit se. Stačí poslat mail nebo zavolat, nejlépe v době od 9.00 do 16.00 hod. Určitě se nebojte zeptat – i my budeme rádi, když žádost vyplníte správně.

Zažádat o stipendium

Jak to probíhá?

leden

2023

15

leden
2023

Předtermín pro podání přihlášky

První termín pro odevzdání kompletní žádosti. Pokud podáte přihlášku v tomto termínu, vyrozumění o vyřízení žádosti získáte nejpozději do 28. února.

březen

2023

1

březen
2023

Druhý termín pro podání žádosti

Běžný termín pro ty, kdo na výsledky nespěchají. To, jestli jste stipendium získali, se dozvíte nejpozději společně s výsledky přijímacích zkoušek na gymnázium Open Gate, tedy obvykle v dubnu.

31

březen
2023

Termín podání žádosti pro stávající stipendisty

Pokud už na Open Gate studujete a sociální stipendium pobíráte, na další školní rok si o něj můžete zažádat až do 31. března.

duben

2023

duben 2023

Přijímací řízení na gymnázium Open Gate

I když vám v únoru potvrdíme, že máte na stipendium nárok, podmínkou pro čerpání stipendia je úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na gymnázium Open Gate. 

Mimořádné termíny

Pro studenty, kteří přestupují na gymnázium Open Gate z jiné školy

O stipendium můžete zažádat, i když přestupujete na gymnázium Open Gate v průběhu školního roku.

Takové žádosti vyřizuje správní rada nadace po celý rok. Prostě ji podejte, jakmile to pro vás bude aktuální.

Kontaktujte nás