Důležité termíny

Termíny, do kdy je třeba podat žádost o sociální stipendium z projektu Open Gate

Žádosti od žáků ZŠ, kteří se hlásí do primy osmiletého gymnázia Open Gate
Do 15. ledna každého roku: pokud kompletní žádost, včetně všech příloh, odevzdáte do 15. ledna, zpracuje nadace žádost přednostně. Vyrozumění o vyřízení žádosti obdrží žadatel do konce února.

Do 1. března každého roku: pokud kompletní žádost, včetně všech příloh, odevzdáte do 1. března, nadace zašle vyrozumění o vyřízení žádosti ve stejném termínu, kdy škola rozhodne o výsledcích přijímacích zkoušek.

Nezbytnou podmínkou pro získání sociálního stipendia je úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na osmileté gymnázium Open Gate.


Žádosti od stávajících studentů Open Gate
Do 31. března každého roku.


Žádosti od studentů přestupujících do Open Gate ve vyšším ročníku: správní rada nadace tyto žádosti posuzuje v průběhu celého školního roku.

Formuláře Žádosti o sociální stipendium pro studenty gymnázia Open Gate ke stažení zde.

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.