background image

Pro rodiče/opatrovníky

Naše stipendia dávají dětem z finančně či sociálně znevýhodněných rodin možnost získat špičkové vzdělání na gymnáziu Open Gate. Stipendisté tu v ročníku tvoří zhruba třetinu studentů, smíšený kolektiv je užitečný pro všechny, a i děti ze složitých rodinných poměrů tu můžou vyniknout. Co třeba to vaše?

Vážně je Open Gate i pro naše dítě?

Mohlo by. Pokud je vaše dítě mimořádně bystré a máte pocit, že by si zasloužilo mnohem lepší vzdělání, než jaké mu můžete zajistit, prostě ho zkuste přihlásit. Studijní předpoklady posoudí přijímací zkoušky na gymnázium a žádost o stipendium posuzujeme vždycky individuálně, podle situace rodiny.

Nebudou si tu na naše dítě ukazovat prstem?

Určitě ne, vzájemné obohacování dětí z různých sociálních poměrů je naopak něco, na čem Open Gate staví. Od založení školy v roce 2005 tu studovalo už 58 studentů z dětského domova nebo pěstounské péče, 169 dětí z neúplných rodiny a 130 z úplných rodin v tíživé finanční situaci.

Kdy na gymnázium Open Gate děti nastupují, v šesté třídě?

Ve většině případů ano – Open Gate je osmileté gymnázium, takže sem žáci běžně nastupují po dokončení 5. třídy základní školy. Přihlášky do primy je potřeba podat do 1. března, tedy v době, kdy je dítě v 5. třídě. Starší studenti mohou na Open Gate přestoupit, jen pokud se ve škole uvolní místo. V takovém případě probíhá mimořádné přijímací řízení. 

Podporujete pak děti i v dalším studiu na vysoké škole?

Jedním z hlavních smyslů gymnázia je, aby studenti pokračovali ve studiu svého vysněného oboru na univerzitě. Nadace proto nabízí stipendia i pro vysokoškoláky, která jim pomáhají zaplatit náklady na studium i na zahraničních školách. Když má někdo talent a zápal, peníze by mu neměly stát v cestě za jeho sny. A speciálně pro absolventy Open Gate pak máme nabídku grantu i pro studium na české vysoké škole.

Co máme udělat, když chceme podat žádost o stipendium?

  • Obraťte se na zástupce nadace, který s vámi probere rodinnou situaci a výsledky dítěte ve škole. 

  • Obstarejte si dokumenty, které potřebujeme, abychom mohli vaši žádost posoudit. I s tím vám poradí zástupce nadace. Přehled dokumentů najdete v elektronickém formuláři.

  • Vyplněnou žádost nezapomeňte odeslat nejpozději do 1. března.

Pro žadatele o stipendium